stamboomgids

Bronnen » Regionaal » Friesland

Websites 1 - 10 van 286:

Anton Musquetier.zijn Home Page - www.altijdstrijdvaardig.nl

Provinciaal Bestuurlijk Archief van FrieslandWat kan u hier vinden Dat kan zijn: een enkele aantekening, het aanvragen van een vergunning, veel handgeschreven brieven met handtekeningen en volledige belastingdossiers/dwangbevelen, dossiers van proces-verbalen, Vechtpartijen. Lijsten met alle Gezinshoofden van een dorp, verklaringen van Geneesheren, als er weer eens een besmettelijke ziekte was geconstateerd, personen die met een paspoort Nederland v


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Kimswerd bewoners 1761-1770. - www.tjaart-egge.nl

Kimswerd bewoners, specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel". Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Ferwoude bewoners 1761-1770. - www.tjaart-egge.nl

Ferwoude bewoners, met specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel". Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht in de Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Ferwoude bewoners 1748 - 1760. - www.tjaart-egge.nl

Ferwoude bewoners, specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Longerhouw bewoners 1761-1770. - www.tjaart-egge.nl

Longerhouw bewoners, specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel". Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Piaam bewoners 1761-1770. - www.tjaart-egge.nl

Piaam bewoners, specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel". Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Schettens bewoners 1781 - 1805. - www.tjaart-egge.nl

Schettens bewoners, specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Schettens Kerkvoogdij rekeningen 1714 -1773. - www.tjaart-egge.nl

Bewoners vermeld, met veel bijzonderheden: Toegang via de hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl : "Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Geeft ook toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805. Unieke database.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân,, Wonseradeel, Wons bewoners 1748 - 1760. - www.tjaart-egge.nl

Bewoners Wons, met specificaties, huisnummers en verhuizingen. huwelijken.
Toegang via de hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl.
"Klik op boek met titel, "Wûnseradiel",.
Geeft ook toegang tot een leuke genealogische speurtocht in de unieke Speciekohieren van Wonseradeel 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân,Wonseradeel, Schraard bewoners 1761-1770. - www.tjaart-egge.nl

Schraard bewoners, specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel". Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website