stamboomgids

Bronnen » Regionaal » Friesland

Websites 111 - 120 van 286:

Leeuwarden - historischcentrumleeuwarden.nl

Burgerlijst 1803.


Screenshot van website

Leeuwarden - www.historischcentrumleeuwarden.nl

Leden van het Leeuwarden Grootschippersgilde 1554-1823, ook bereikbaar via deze toegang.


Screenshot van website

Leeuwarden - www.historischcentrumleeuwarden.nl

Burgerboeken 1530-1800.


Screenshot van website

Leeuwarden - www.historischcentrumleeuwarden.nl

Register quotisatie 1808.


Screenshot van website

Leeuwarden - historischcentrumleeuwarden.nl

Leden bakkersgilde 1542-1799.


Screenshot van website

Leeuwarden - www.historischcentrumleeuwarden.nl

Stads- en gemeentebesturen 1795-1943.


Screenshot van website

Leeuwarden - www.mpaginae.myweb.nl/Magistra/magisreg.htm

Magistraat 1588-1700.


Screenshot van website

Leeuwarden - www.historischcentrumleeuwarden.nl

Aanvulling op begraafboeken 1550-1805, deze database bevat een collectie van ruim 16.000 overleden personen verkregen uit diverse bronnen, een waardevolle aanvulling op de slechts gedeeltelijk bewaard gebleven begraafboeken, ook bereikbaar via deze toegan


Screenshot van website

Leeuwarden - www.historischcentrumleeuwarden.nl

Leden stadsbestuur 1586-1795.


Screenshot van website

Leeuwarden - www.historischcentrumleeuwarden.nl

Magistraatsleden 1512-1586, vanaf 1647 ook gezworenen.


Screenshot van website