stamboomgids

Bronnen » Regionaal » Friesland

Websites 161 - 170 van 285:

Provincie Friesland - www.tresoar.nl

Soldaten in het leger van Napoleon 1795-1811, gegevens uit diverse bronnen.


Screenshot van website

Provincie Friesland - www.mpaginae.myweb.nl/Advocaten/advostrt.htm

Advocaten bij het Hof van Friesland en het Provinciaal Gerechtshof van Friesland 1577-1849.


Screenshot van website

Provincie Friesland - www.tresoar.nl

Register van naamsaanneming 1811.


Screenshot van website

Provincie Friesland - www.tresoar.nl

Emigranten in het bevolkingsregister 1850-1930, bevat de gemeenten Achtkarspelen, Barradeel, Franeker, Harlingen, Menaldumadeel, Smallingerland, Tietjerksteradeel, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Het Bildt, Ferwerderadeel en Wonseradeel.


Screenshot van website

Provincie Friesland - www.tresoar.nl

Joodse gegevens in Friesland 1675-1972, bevat momenteel: besnijdenissen Friesland circa 1750-1825, geboorten (hoofdzakelijk in Leeuwarden) 1816-1942, huwelijken Leeuwarden circa 1772-1942, grafschriften in Friesland circa 1675-1972, aangenomen familiename


Screenshot van website

Provincie Friesland - www.tresoar.nl

Quotisatiekohieren 1749.


Screenshot van website

Provincie Friesland - asksam.tresoar.nl


Screenshot van website

Provincie Friesland - www.mpaginae.myweb.nl/Notarissen/1606_36.htm

Notarissen 1606-1850.


Screenshot van website

Provincie Friesland - www.tresoar.nl

Burgerlijke stand geboorten 1811-1902.


Screenshot van website

Provincie Friesland - www.tresoar.nl

Burgerlijke stand overlijden 1811-1942.


Screenshot van website