stamboomgids

Bronnen » Regionaal » Friesland

Websites 171 - 180 van 289:

Provincie Friesland - www.tresoar.nl

Burgerlijke stand geboorten 1811-1902.

Screenshot van website

Provincie Friesland - www.tresoar.nl

Burgerlijke stand overlijden 1811-1942.

Screenshot van website

Provincie Friesland - www2.tresoar.nl/kentekens

Index eigenaren in het kentekenregister (1906-1950)

Screenshot van website

Provincie Friesland - www.genealogiedomein.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid= ...

Afbeeldingen burgerlijke stand (1811-1950) bevat de gemeenten: Aengwirden, Ameland, Baarderadeel, Barradeel, Bolsward, Dantumadeel, Dokkum, Doniawerstal, Franeker, Franekeradeel, Gaasterland, Harlingen, Haskerland, Hennaarderadeel, Het Bildt, Hindeloopen,

Screenshot van website

Provincie Friesland (Noord-Oost) - www.angelfire.com/vt/sneuper/crimisnof.htm

Index criminele dossiers Hof van Friesland 1700-1811.

Screenshot van website

Provincie Friesland (Noord-Oost) - www.angelfire.com/vt/sneuper/FriezenNapoleon.htm

Soldaten in het leger van Napoleon in deze streek geboren 1812.

Screenshot van website

Provincie Friesland (Noord-Oost) - www.angelfire.com/vt/sneuper/impositie.html

Personele impositie 1578.

Screenshot van website

Provincie Friesland (Noord-Oost) - www.angelfire.com/vt/sneuper/rentm.htm

Index personen in rentmeestersrekening 1518-1575.

Screenshot van website

Provincie Friesland (Noord-Oost) - www.walmar.nl/inscripties.htm

Inscripties 1281-1811.

Screenshot van website

Provincie Friesland (Noord-Oost) - www.angelfire.com/vt/sneuper/pretensien.htm

Contribuabelen ter vinding van de kosten van levering van paarden aan de Russische Legers 1813(1816).

Screenshot van websiteGenealogie nieuws