stamboomgids

Bronnen » Regionaal » Friesland

Websites 181 - 190 van 286:

Provincie Friesland (Noord-Oost) - www.angelfire.com/vt/sneuper/testamenten3.htm

Testamenten geregistreerd bij het Hof van Friesland 1652-1668.


Screenshot van website

Provincie Friesland (Noord-Oost) - www.angelfire.com/vt/sneuper/predikanten.htm

Index gereformeerde predikanten -1925.


Screenshot van website

Provincie Friesland (Noord-Oost) - www.angelfire.com/vt/sneuper/FriezenNapoleon4.htm

Personen betrokken bij leger en marine van Napoleon 1810-1813, uit de (vroegere) gemeenten Ameland, Dantumadeel, Kollumerland c.a., Oost- en Westdongeradeel en Schiermonnikoog.


Screenshot van website

Provincie Friesland (Tresoar) - www.tresoar.nl

Burgerlijke stand huwelijken 1811-1922.


Screenshot van website

Ressort Dokkum - www.angelfire.com/vt/sneuper/jenever.htm

Jeneverbranders 1808, 1818-1820.


Screenshot van website

Schepen , schippers, scheepstimmerlieden en reders - altijdstrijdvaardig.nl

Schepen , Schippers, Scheepstimmerlieden, Reders en eigenlijk alles wat met varen te maken heeft bezoek mijn site eens


Screenshot van website

Schiermonnikoog - www.graftombe.nl/categories/cities/86/schiermonnikoog

Gedigitaliseerde gegevens van begraafplaatsen/kerkhoven in Schiermonnikoog op Graftombe.nl


Screenshot van website

Schippers, Veldwachters en Politiepersoneel - altijdstrijdvaardig.nl

Schippers--Kapiteins--Gezagvoerders--Veerschippers--Trekveerschippers-- alles wat met varen te maken heeft , ook Veldwachters en Politiepesoneel.


Screenshot van website

Schoolonderwijzers - altijdstrijdvaardig.nl

Schoolonderwijzers gevonden in het provinciaal bestuurlijk archief.


Screenshot van website

Skarsterlan - www.graftombe.nl/categories/cities/48/skarsterlan

Gedigitaliseerde gegevens van begraafplaatsen/kerkhoven in Skarsterlan op Graftombe.nl


Screenshot van website