stamboomgids

Bronnen » Regionaal » Friesland

Websites 231 - 240 van 286:

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Piaam bewoners 1748 - 1760. - www.tjaart-egge.nl

Piaam bewoners, met specificaties: huisnummers, verhuizingen
overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl
"Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Geeft ook toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Schettens bewoners 1748 -1760. - www.tjaart-egge.nl

Schettens bewoners, specificaties: huisnummers, verhuizingen overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Ook toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Schraard bewoners 1748 -1760. - www.tjaart-egge.nl

Bewoners Schraard specificaties:huisnummering, verhuizingen, overlijden.Toegang via de hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Geeft ook toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Schraard bewoners 1781-1805. - www.tjaart-egge.nl

Schraard bewoners, specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel". Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Tjerkwerd bewoners 1761-1770. - www.tjaart-egge.nl

Tjerkwerd bewoners, specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel". Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Wons bewoners 1761-1770. - www.tjaart-egge.nl

Wons bewoners, specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel". Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Zurich bewoners 1761-1770. - www.tjaart-egge.nl

Zurich bewoners, specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân,, Wonseradeel, Tjerkwerd bewoners 1748 -1760. - www.tjaart-egge.nl

Bewoners met specificaties: huisnummers, verhuizingen enz.Toegang via de hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl : "Klik op boek met titel "Wûnseradiel", staande op de boekenplank." Geeft ook toegang tot een leuke genealogische dorpentocht. Ook toegang via oude kaart, klik op Tjerkwerd.
t naam dorp


Screenshot van website

Súdwest Fryslân,Wonseradeel, Hieslum bewoners 1748 - 1760. - www.tjaart-egge.nl

Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Hieslum, bewoners, specificaties: huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website

Suidwest Fryslan, Wonseradeel, Dedgum bewoners 1748 - 1760. - www.tjaart-egge.nl

Dedgum bewoners, specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Screenshot van website