stamboomgids

Bronnen » Regionaal » Friesland

Websites 251 - 260 van 286:

Veldwachters - altijdstrijdvaardig.nl

Veldwachters en Politiepersoneel in Friesland


Screenshot van website

Vlieland - www.vpnd.nl/fr/vlieland_dtb.html

Lidmaten NG (1675-1711, 1717-1851) * Van Papier Naar Digitaal


Screenshot van website

Vlieland - www.vpnd.nl/fr/vlieland_penning.html

penningkohier (1543, 1553, 1558, 1562) * Van Papier Naar Digitaal


Screenshot van website

Vondsten, de site met 100.000-en toevalsvondsten - altijdstrijdvaardig.nl

U zult verrast zijn, met zoveel gegevens, o.a. duizenden toevallige vondsten, veel Handgeschreven Brieven met Handtekening, ook veel Schippers, Veldwachters, Alles wat met Schepen (varen) te maken heeft, Bedelaars, Wezen, Vondelingen, Kolonisten.


Screenshot van website

Voormalige gemeente Schoterland - www.friesarchiefnet.nl

Index bevolkingsregister 1850-1860, 1880-1900, 1927, 1928.


Screenshot van website

Voormalige gemeente Schoterland - www.friesarchiefnet.nl

Index ingekomen personen 1899-1908 en vertrokken personen 1900-1920.


Screenshot van website

Wanswerd en Jislum - altijdstrijdvaardig.nl

Afbeeldingen ref. kerkarchieven (1686-1935) met o.a. dopen (1686-1910), trouwen 1736-1935, lidmaten 1774-1935 en notulen 1817-1911)


Screenshot van website

West-Terschelling - www.vpnd.nl/fr/terschelling_penning.html

1000-ste penning (1654) * Van Papier Naar Digitaal


Screenshot van website

West-Terschelling - www.vpnd.nl/fr/west-terschelling_verponding.html

Verpondingskohier (1733) * Van Papier Naar Digitaal


Screenshot van website

West-Terschelling - www.vpnd.nl/fr/terschelling_penning.html

Haardsteden (1637, 1644) * Van Papier Naar Digitaal


Screenshot van website