stamboomgids

Bronnen » Regionaal » Friesland

Websites 61 - 70 van 286:

Friesland Copieen - groups.yahoo.com/group/frieslandcopie

Je kunt om wat voor reden dan ook, niet zelf naar Friesland komen, maar je wilt toch graag copieen van akten, en de archieven te duur voor je zijn (Tresoar en HCL) ik maak ze tegen kostprijs, dus mail musquetier@home.nl


Screenshot van website

Friesland (Copieën service) - altijdstrijdvaardig.nl

U bent om wat voor reden ook, niet in staat naar het archief in Friesland te komen, maar wilt toch copieën van stukken?


Screenshot van website

Friesland Provinciaal Bestuurlijk Archief - altijdstrijdvaardig.nl

Provinciaal Bestuurlijk archief van Friesland 1813-1924 te onderzoeken,


Screenshot van website

Friezen in Bergh - berghapedia.nl/index.php/Friezen_in_Bergh

Friezen in Bergh zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de omgeving van Bolsward, vooral uit de zuivelindustrie: Boomstra, Ettema, Galama, Galema, Miedema


Screenshot van website

Gaasterlan-Sleat - www.graftombe.nl/categories/cities/47/gaasterlan-sleat

Gedigitaliseerde gegevens van begraafplaatsen/kerkhoven in Gaasterlan-Sleat op Graftombe.nl


Screenshot van website

Gauw, Goenga en Offingawier - www.vpnd.nl/fr/gauw_rek.html

Kerkvoogdijrekeningen (1693-1811) * Van Papier Naar Digitaal


Screenshot van website

Gemeente Dantumadeel - www.angelfire.com/vt/sneuper/1829volkstelling.htm

Volkstelling 1829, er is ook een aanvulling, beschikbaar.


Screenshot van website

Gemeente Dantumadeel - www.angelfire.com/vt/sneuper/levenlozekinderen.htm

Index levenloos geboren kinderen 1817-1956.


Screenshot van website

Gemeente Leeuwarderadeel - historischcentrumleeuwarden.nl

Adresboek 1916, betreft de dorpen Britsum, Cornjum, Finkum, Goutum, Hempens, Huizum, Hijum, Jelsum, Lekkum, Miedum, Stiens, Swichum, Teerns en Wirdum, u kunt scans bekijken (elk groter dan 500 Kb).


Screenshot van website

Genealogische opschriften uit Friesland 1280-1811 - www.walmar.nl/inscripties.asp

Genealogische opschriften uit Friesland 1280-1811


Screenshot van website