stamboomgids

Bronnen » Regionaal » Noord-Brabant

Websites 391 - 400 van 1437:

405 - Winterswijk-Meddo - "Lijste van alle vrouwspersonen boven de agtien en onder de vijftig jaren ouderdoms" - Jaar 1784 - Fotonummers 0001-0005 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl - www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157632190920586

"Namen en lijste van alle vrouwspersonen boven de agtien en onder de vijftig jaren ouderdoms, in de buurtschap Meddeho onder Winterswijk wonende" - Jaar 1784 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Archieftoegangsnummer 0098 - Drost en Geërfden van Bredevoort - Inventarisnummer 405 Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: F.J. Senkeldam Fotonummers 0001-0005


Screenshot van website

405 - Winterswijk-Miste - "Lijste van alle vrouwspersonen boven de agtien en onder de vijftig jaren oud zijnde" - Jaar 1784 - Fotonummers 0001-0003 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl - www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157632186663499

"Lijste van alle vrouwspersonen boven de agtien en onder de vijftig jaren oud zijnde, in de buurtschap Miste onder Winterswijk wonachtig" - Jaar 1784 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Archieftoegangsnummer 0098 - Drost en Geërfden van Bredevoort - Inventarisnummer 405 Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: F.J. Senkeldam Fotonummers 0001-0003


Screenshot van website

405 - Winterswijk-Ratum - "Lijste van alle vrouwspersonen boven de agtien en onder de vijftig jaren ouderdoms" - Jaar 1784 - Fotonummers 0001-0003 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl - www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157632190901156

"Lijste van alle vrouwspersonen boven de agtien en onder de vijftig jaren ouderdoms, in de buurtschap Ratum onder Winterswijk wonende" - Jaar 1784 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Archieftoegangsnummer 0098 - Drost en Geërfden van Bredevoort - Inventarisnummer 405 Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: F.J. Senkeldam Fotonummers 0001-0003


Screenshot van website

405 - Winterswijk-Woold - "Lijste van alle vrouwspersonen boven de agtien en onder de vijftig jaren oud zijnde" - Jaar 1784 - Fotonummers 0001-0005 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl - www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157632186694273

"Lijst van alle vrouwspersonen boven de agtien en onder de vijftig jaren oud zijnde, in de buurtschap 't Woold onder Winterswijk wonende" - Jaar 1784 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Archieftoegangsnummer 0098 - Drost en Geërfden van Bredevoort - Inventarisnummer 405 Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: F.J. Senkeldam Fotonummers 0001-0005


Screenshot van website

41 - Wisch (Hoogheid) - Bijlagen bij verschillende rentmeestersrekeningen, periode 1671-1705 - Fotonummers 0001-0030 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl - www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157627407326856

Inventarisnummer 41 - Hoogheid Wisch - Bijlagen bij verschillende rentmeestersrekeningen, periode 1671-1705, Archieftitel: Heerlijkheid Wisch Toegangsnummer 0443 - Inv.nr. 41 Vindplaats: Gelders Archief Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotonummers: 0001-0030 Fotografie: W.J. Oving Deze foto's zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Voor andere vormen van gebruik dient u contact op te nemen met het Gelders Archief - www.geldersarchief.nl


Screenshot van website

410 - Borculo - Vrijwillige Rechtspraak (Stad- en Landgericht) - Periode 1697-1701 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl - www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157653482573690

- o.l.v. Ben Baneman Borculo - Vrijwillige Rechtspraak (Stad- en Landgericht) - Protocol van Opdragten, Vestenissen, etc. - Periode 1697-1701 Archieftitel: Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 410 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: Fototeam Genealogiedomein - JS-DV-MM Fotonummers 0001-0624


Screenshot van website

411 - Borculo - Vrijwillige Rechtspraak - Landgericht - Periode 1701-1708 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl - www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157653260385948

- o.l.v. Ben Baneman Borculo - Vrijwillige Rechtspraak - Landgericht - “Protocol van Opdragten, Vestenissen, etc. ten Landgerigte, beginnende met den 19 sept. 1701” Archieftitel: Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 411 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: Fototeam Genealogiedomein - JS-DV-MM Fotonummers 0001-0436


Screenshot van website

412 - Borculo - Vrijwillige Rechtspraak - Landgericht - Periode 1708-1717 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl - www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157654787327601

- o.l.v. Ben Baneman Borculo - Vrijwillige Rechtspraak - Landgericht - “Landgerigts Protocol van Opdragten en Vestenissen etc. beginnende met den 17 julij 1708, eindigende met den 18 Xber 1717” Archieftitel: Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 412 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: Fototeam Genealogiedomein - JS-DV-MM Fotonummers 0001-0744


Screenshot van website

414 - Borculo - Vrijwillige Rechtspraak - Landgericht - Periode 1724-1728 - Fotonummers 0001-0302 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl - o.l.v. Ben Baneman - www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157654990072394

- o.l.v. Ben Baneman Borculo - Vrijwillige Rechtspraak - Landgericht - “Protocol van Opdragten, Vestenissen en Verbanden etc. ten Landgerigte der Heerlijkheid van Borculoo beginnende met den 9 meij 1724, eindigende met den 16 august 1728” Archieftitel: Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 414 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: Fototeam Genealogiedomein - JS-DV-MM Fotonummers 0001-0302


Screenshot van website

420 (fol. 89-99) - Zelhem - Huis aan huis collecte t.b.v. kerkorgel - Jaar 1729 - Fotonummers 0001-0012 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl - www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157632355368400

Hervormde Gemeente Zelhem - Huis aan huis collecte t.b.v. kerkorgel - Jaar 1729 - In het dorp Zelhem en de buurtschappen Halle, Heidenhoek, Winkelshoek, Velswijk en Oosterwijk. "Dewijl veele uijt de gemeente van Zelhem begeerigh waeren om een orgel alhier in de kerke te hebben, soo hebben de volgende personen met naemen dom. Andreas Beeuw, de kerckmr. Jan Aelderinck, Derck Hummelinck, Harmen Enserinck, Evert Hesselinck en Hendrick Aelderinck dien last van daeromtrent een collecte te doen vrijwilligh op sigh genoomen en hebben in de maent januario des jaers 1729 van huijs tot huijs door het geheele Ampt met een onvermoeijde vlijdt gegaen om te versoeken dat een ijder daer toe vrijwilligh iets moghte contribueren, en hebben onderstaende persoonen daer op tot maekinge van het selve aenbelooft ende wanneer het selve alhier in de kerke in de maent decembr. 1729 wierde opgeright betaelt uijt..." Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Archieftoegangsnummer 0085 - Her


Screenshot van website