stamboomgids

Fans van Provincie Friesland

Beschrijving
Afbeeldingen burgerlijke stand (1811-1950) bevat de gemeenten: Aengwirden, Ameland, Baarderadeel, Barradeel, Bolsward, Dantumadeel, Dokkum, Doniawerstal, Franeker, Franekeradeel, Gaasterland, Harlingen, Haskerland, Hennaarderadeel, Het Bildt, Hindeloopen,


Categorie
Screenshot

De volgende 1 gebruikers hebben deze website toegevoegd aan hun Mijn favorieten lijst:

Foto Janny van der Meer- de Vries