stamboomgids

Organisaties » Verenigingen » Heemkundeverenigingen » Friesland

Websites 1 - 10 van 12:

Historische Vereniging Noordoost Friesland - www.angelfire.com/vt/sneuper

Friesland


Screenshot van website

Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur - www.friesgenootschap.nl

provincie Friesland


Screenshot van website

Oudheidkamer Weststellingwerf / Wolvega - www.oudheidkamer-wolvega.nl

Weststellingwerf / Wolvega


Screenshot van website

Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip - members.tripodnet.nl/muswarkumserfskip/id30.htm

Workum


Screenshot van website

Sneuper blog Historische Vereniging Noordoost Friesland - sneuperdokkum.blogspot.com

Actief weblog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland met zo'n 10 artikelen per maand met foto, film en tekst over voor Friese genealogen relevante onderwerpen. Focus op online bronnen met gegevens over Friese families.


Screenshot van website

Screenshot van website

Stichting Ons Bildt - www.stichtingonsbildt.nl

St. Annaparochie


Screenshot van website

Stichting Oud Achtkarspelen - www.oudachtkarspelen.nl

In de statuten staat letterlijk \"De stichting heeftten doel het kweken van belangstelling voor de historie van de gemeente Achtkarspelen en voorts voor al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan


Screenshot van website

Stichting Stellingwarver Schrieversronte - www.stellingwarfs.nl

Oldeberkoop


Screenshot van website

Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. - home.zonnet.nl/destelling - via Internet Archive

Weststellingwerf


Screenshot van website