stamboomgids

Archieven » Kerkarchieven

Websites 1 - van 7:

Bisdom Den Bosch - www.bisdomdenbosch.nl


Screenshot van website

De Genenpoel - www.genenpoel.nl

genealogie


Screenshot van website

DTB Terheijden - Homepage Hans van Bragt - www.vanbr8.nl/terheijden

DTB Nederduits-Gereformeerde Gemeente Terheijden,Trouwboek Schepenen Terheijden


Screenshot van website

Screenshot van website

Geschiedenis en Genealogie van Sint-Amands - www.stanny-van-grasdorff.be

De bewerkte parochieregisters vanaf 1615 tot 1864 (volledig,maar reeds veel méér,soms tot begin 1900).Met vermelding van alle gegevens die de pastoor of zijn vervanger in de registers heeft genoteerd.Tevens de geschiedenis van het dorp Sint-Amands.


Screenshot van website

Screenshot van website

RK Religieuzen Archief van Friesland vanaf 1580 - www.archiefrkfriesland.nl/scripts/reli.php

RK religieuzen in Friesland vanaf 1580 met foto's en bidprentjes.


Screenshot van website