stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Specialisaties » Adel

Websites 1 - 5 van 5:

diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Protocol/Adel_en_ridderorden/adel

Adel | Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

De Raad van Adel (in het Frans: Conseil héraldique) werd ingesteld op 6 februari 1844, als opvolger van de op 26 september 1843 opgerichte Adviescommissie voor het onderzoek van de aanspraken op en de aanvragen tot erkenning van adeldom. De archieven die betrekking hadden op de Belgische adellijke families waren in januari van dat jaar door de Nederlandse Hoge Raad van Adel aan Brussel overgemaakt en door de secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse zaken, Emile de T'Serclaes de Wommerson, in ontvangst genomen. De Raad hield zich bezig met alle officiële of juridische zaken met betrekking tot de adel. De Franse benaming Conseil héraldique of Heraldische raad was misleidend, omdat de bevoegdheid van dit orgaan beperkt tot de heraldiek die adel aanbelangt. In deze hoedanigheid stelt de Raad de wijzigingen vast van de wapenschilden van de adellijke families. De voornaamste activiteit bestond in het adviseren omtrent vragen rond de erkenning en bevestiging van adellijke titels. Tot de oprichting in 1978 van de 'Raadgevende commissie voor de adellijke gunsten', gaf de raad van adel ook advies voor opname in de Belgische adel. Na die datum bleef de Raad nog bevoegd voor het onderzoek van open brieven en wapens.


Screenshot van website

www.kareldegrote.nl

De voorouders van Karel de Grote

Karel de Grote behoort tot een groep tot de verbeelding sprekende historische figuren. Karel de Grote, de vader van Europa, grondlegger van de Europeesche gedachte. In het jaar 2000 was het precies 1200 jaar geleden dat Karel de Grote tot keizer werd gekroond. Hoewel zijn verenigd Europeesche rijk later uiteen viel, wordt er thans wederom volop gewerkt aan een Europeesche éénwording. Mede gezien Brexit is dit een uitdagende onderneming. Karel de Grote is na ruim 1200 jaar nog volop actueel. Het is dan ook niet te verbazen dat vele genealogen zich soms jaren suf zoeken in allerlei archieven om er achter te komen of ook zij tot de afstammelingen behoren van Karel de Grote. Karel de Grote is natuurlijk niet de enige aansprekende historische figuur. Maar op kareldegrote.nl staat hij centraal als stip aan de horizon.


Screenshot van website

www.hogeraadvanadel.nl

Home | Hoge Raad van Adel

De Raad is ingesteld bij Souverein Besluit van 24 juni 1814 als college onder de titel Hoge Raad van Adel, destijds om de Koning van advies te voorzien waar het adelszaken betrof. In de grondwet van 1814, goedgekeurd op 29 maart 1814, was in art. 42 een doelbewust adelsbeleid opgenomen. De eerste zin luidde: De Souvereine Vorst verheft in den adelstand. Op 4 mei 1814 benoemde de vorst een commissie onder voorzitterschap van Willem Anne van Spaen la Lecq die een adviserende instantie moest creëren die het adelsbeleid uit diende te voeren en adeldom op waarde wist te schatten. In 1820 werd de Raad van de rijksbegroting verwijderd. Dus moest de Raad in eigen onderhoud voorzien. Daar de adelstand in zijn bloeitijd zat was dit door het grote aantal adeldiploma's dat verstrekt werd voor de Raad geen probleem. Bij de Grondwetsherziening van 1848 verschoof de rol van de Hoge Raad van Adel van adviseur van de Koning naar adviseur van de Kroon. Er kwam een einde aan de standenmaatschappij en adelstand werd in de grondwet adeldom. Dit was een ingrijpende verandering voor het jonge instituut Nederlandse Adel en ook voor de Raad. Het van 1814 tot 1848 goed betaalde adviescollege van de koning, de Hoge Raad van Adel, werd ontbonden


Screenshot van website

www.genealogics.org

Leo's Genealogics

Erg uitgebreide stamboom website op het gebied van adel. Maakt gebruik van betrouwbare bronnen.


Screenshot van website

heirsofeurope.blogspot.com

The Heirs of Europe

Kwartierstaten van erfgenamen van belangrijke Europese families.


Screenshot van website