stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Archieven » Militaire archieven

Websites 1 - 4 van 4:

www.klm-mra.be/D7t/nl/content/archief

Archief | Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Het Koninklijk Legermuseum bewaart de historische archieven van het Ministerie van Defensie tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Het archief van Defensie na deze datum is beschikbaar in het documentatiecentrum van het Belgisch Leger in Evere. Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat 1, 1140 Evere; info.ca@mil.be. Het Koninklijk Legermuseum bewaart voorts ook nog een aantal privé-archieven m.b.t. de Belgische militaire geschiedenis. Het archief van het KLM wordt ontsloten door een reeks gepubliceerde en ongepubliceerde inventarissen, die in de leeszaal kunnen worden geraadpleegd. Een aantal van deze inventarissen is gedigitaliseerd.


Screenshot van website

www.nimh.nl

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie is een instituut van het Nederlandse Ministerie van Defensie dat zich bezighoudt met krijgsgeschiedenis. Het instituut heeft tot taak het onderzoek doen naar en onderwijs geven over de Nederlandse militaire historie. Dit gebeurt onder andere op de Koninklijke Militaire Academie. Daarnaast geeft het instituut militair-historische adviezen aan de defensie-organisatie en verzorgt publicaties op militair-historisch gebied. Ook heeft het instituut een belangrijke taak op het gebied van het vastleggen van de gebeurtenissen tijdens de huidige operaties van de Nederlandse krijgsmacht. Verder beheert het NIMH een unieke militair-historische collectie en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek.


Screenshot van website

www.niod.nl

NIOD | Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is een Nederlands instituut voor de bestudering van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en hedendaagse genociden. Het instituut werd bij het grote publiek vooral bekend door het mediagenieke optreden van de directeur dr. Loe de Jong. Diens levenswerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog is het omvangrijkste resultaat van de activiteiten van wat toen nog het RIOD heette.


Screenshot van website

www.defensie.nl/onderwerpen/archief/persoonsarchief

Persoonsarchief | Archief van Defensie | Defensie.nl

Defensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn. Dit betreft een groot deel van de bevolking van Nederland over de afgelopen 100 jaar. Wilt u uw eigen gegevens inzien, of die van een ander? Dat kan. Er gelden wel regels voor. Waarvoor kunt u het personeelsdossier raadplegen? De personeelsdossiers kunt u nodig hebben voor informatie over uw rechtspositie of uw pensioen. Uw dossier geeft informatie over uw hele diensttijd bij Defensie, of uw buitenlandplaatsing in dienst bij Defensie.


Screenshot van website