stamboomgids

Boeken » Regionaal

Websites 1 - 10 van 16:

Bruggen In Amsterdam (Frank Smit) - www.bol.com/nl/p/bruggen-in-amsterdam/1001004008266480

Infrastructurele Ontwikkelingen En Brugontwerpen Van 1850 Tot 2010


Screenshot van website

De Abdij van Middelburg (J.C. Dekker) - www.bol.com/nl/p/de-abdij-van-middelburg/1001004005075503

Het boek laat het gebruik van de Abdijgebouwen, de bouwkundige geschiedenis en de uitstraling van het complex door de eeuwen heen zien, met middeleeuwse tekeningen en afbeeldingen zoals wandtapijten, wapens en zegels. Aangevuld met vier gedetailleerde plattegronden van de Abdij, een calendarium met relevante gebeurtenissen en uitgebreide registers is De Abdij van Middelburg een bijzondere uitgave.


Screenshot van website

De Getekende Stad (C.C.S. Wilmer & A.F.E. Kipp) - www.bol.com/nl/p/de-getekende-stad/1001004005072809

De getekende stad laat in bijna 600 oude topografische tekeningen zien hoe de stad Utrecht eruitzag in de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. De fraaie en soms verrassend gedetailleerde tekeningen worden afzonderlijk toegelicht en zijn ingedeeld naar stadsgezichten, verdedigingswerken, de Oudegracht, kerkgebouwen, straten en pleinen en het gebied buiten de toenmalige stad. Het boek bevat naast een groot aantal topstukken uit de collectie van Het Utrechts Archief, zoals de kerktekeningen van Pieter S


Screenshot van website

De Staat Van Dienst (M. Damen) - www.bol.com/nl/p/de-staat-van-dienst/1001004000007452

De Gewestelijke Ambtenaren Van Holland En Zeeland In De Bourgondische Periode (1425-1482)


Screenshot van website

Edelen in Zeeland (Arie van Steensel) - www.bol.com/nl/p/edelen-in-zeeland/1001004010468100

Arie van Steensel Edelen in Zeeland Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving Het beeld van een adel in verval in de laatmiddeleeuwse Nederlanden is niet langer houdbaar, maar het is onduidelijk welke positie edelen dan wel hadden in de


Screenshot van website

Een Paradijs Vol Weelde (R.E. de Bruin) - www.bol.com/nl/p/een-paradijs-vol-weelde/1001004001539230

De stad Utrecht heeft een respectabele geschiedenis van twintig eeuwen achter de rug. Ontstaan vanuit een Romeins castellum, groeide ze uit tot de huidige vierde stad van Nederland. Ze was de zetel van Willibrord, de eerste bisschop in deze streken, en on


Screenshot van website

Een Stad Waar Men Zich Koninklijk Kan Vervelen (Henk Gras en Harry Van Vliet) - www.bol.com/nl/p/een-stad-waar-men-zich-koninklijk-kan-vervelen/100100 ...

De modernisering van de theatrale vermakelijkheden buiten de schouwburg in Rotterdam, circa 1770-1860.


Screenshot van website

Havens, kranen, dokken en veren (J.U. Brolsma) - www.bol.com/nl/p/havens-kranen-dokken-en-veren/1001004008266523

De Gemeentelijke Handelsinrichtingen en het Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam, 1882-2006


Screenshot van website

Het Hertogdom Gelre (J. Stinner & K-H. Tekath) - www.bol.com/nl/p/het-hertogdom-gelre/1001004002064443

Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel


Screenshot van website

Lofwaerdighe Dijckagies En Miserabele Polders (Han Van Zwet) - bol.com/nl/p/lofwaerdighe-dijckagies-en-miserabele-polders/10010040068 ...

Han van Zwet beschrijft op heldere wijze de bij landaanwinning in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643, gevolgde aanpak, de problemen waar de bedijkers tegen aanliepen en de uitgaven waarvoor zij kwamen te staan. De investeringen en rendementen verschilden van polder tot polder. De animo tot deelname bleef echter onverminderd hoog. Op boeiende wijze laat Van Zwet zien hoe de initiatiefnemers van de verschillende projecten daar handig gebruik van maakten.


Screenshot van website