stamboomgids

Boeken » Regionaal

Websites 11 - van 16:

Mens En Land In Het Hart Van Salland (Theo Spek) - www.bol.com/nl/p/mens-en-land-in-het-hart-van-salland/1001004009597244 ...

Bewonings- en landschapsgeschiedenis van het kerspel Raalte.


Screenshot van website

Oorkondenboek van Holland en Zeeland -1229 (deel 3 / druk 1) - www.bol.com/nl/p/oorkondenboek-holland-zeeland-1299-3-druk-1/100100400 ...

Gorcum B.V. | december 2005


Screenshot van website

Provincie In De Periferie (Paul Brusse & W. Broeke) - www.bol.com/nl/p/provincie-in-de-periferie/1001004005253803

In de beeldvorming van de provincie Zeeland spelen conservatieve landbouwers, zuinige consumenten en eenvoudige vissers nog steeds een doorslaggevende rol. Ver weg van de Randstad voerden de Zeeuwen immers niet alleen een langdurige strijd tegen het water, maar ook tegen de economische achterstand. Dit boek beschrijft de economische geschiedenis van landbouw tot toerisme en van scheepsbouw tot visserij in de periode 1800-2000.


Screenshot van website

Súdwest Fryslân, Wonseradeel Makkum bewoners 1748 - 1760 - www.tjaart-egge.nl

Makkum bewoners, met specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site: tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel". Tevens toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht im de Speciekohieren van Wonseradeel, 1748-1805.


Screenshot van website

Utrechtse Schilderkunst In De Gouden Eeuw (Jos de Meyere & J. de Meyere) - www.bol.com/nl/p/utrechtse-schilderkunst-in-de-gouden-eeuw/10010040050 ...

In de Gouden Eeuw beleefde niet alleen de Hollandse schilderkunst dankzij Rembrandt en Vermeer een enorme bloeiperiode, maar kregen ook Utrechtse schilders zowel in binnen- als buitenland belangrijke opdrachten. Aan de hand van honderd werken uit de colle


Screenshot van website

Voor profijt en genoegen (Klaas Bouwer) - www.bol.com/nl/p/voor-profijt-en-genoegen/1001004008266497

De geschiedenis van bos en landschap van de Zuidwest-Veluwe biedt een uitvoerig overzicht van meer dan tweeduizend jaar bos- en landschapshistorie van de Zuidwest-Veluwe. De ontwikkeling van de bosbouw en het beheer en gebruik van het bos vormt de hoofdlijn, tegen de achtergrond van sociaal-economische en juridische ontwikkelingen ook op Gelders en landelijk niveau.


Screenshot van websiteGenealogie nieuws