stamboomgids

Disclaimer

Stamboom Gids is een website van Coret Genealogie, KvK-nummer 50518607, gevestigd te 's-Gravenhage.

Door de Stamboom Gids te gebruiken - waaronder inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen van formulieren, verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden en van diensten gebruik maken wordt verstaan - stemt u - de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de Stamboom Gids gebruikt - in met deze disclaimer.

Coret Genealogie spant zich in om de inhoud van de Stamboom Gids - onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks en/of andere objecten - regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Coret Genealogie verschaft de inhoud van de Stamboom Gids in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Coret Genealogie mag de Stamboom Gids naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging en is daarbij niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Coret Genealogie is niet aansprakelijk voor schade - directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel - die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Stamboom Gids of met de onmogelijkheid de Stamboom Gids te kunnen raadplegen.

Behoudens deze disclaimer, is Coret Genealogie niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de Stamboom Gids gekoppelde informatie en/of bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die inhoud in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Stamboom Gids of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Coret Genealogie behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de Stamboom Gids te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de Stamboom Gids zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Coret Genealogie de toegang tot de Stamboom Gids monitoren.

U zal Coret Genealogie beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Privacy

Coret Genealogie gaat zorgvuldig om met door u verstrekte gegevens. Coret Genealogie verstrekt geen informatie aan derden zonder uw toestemming tenzij zij juridisch gerechtigd of verplicht is om dit te doen (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of bij het voorkomen van fraude of andere delicten). Coret Genealogie houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door de Stamboom Gids worden algemene bezoekgegevens, zoals het IP-adres en het door u gebruikte operating system, webbrowser en de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de Stamboom Gids te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de Stamboom Gids te zetten. Op deze wijze kan Coret Genealogie de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Gebruik van cookies

De Stamboom Gids maakt gebruik van cookies. Een cookie bevat informatie die door de website wordt aangeleverd en wordt door uw webbrowser opgeslagen. De cookies gezet door een website worden door de webbrowser ook weer naar de website gecommuniniceerd als u een webpagina opvraagd. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Op de website van de Consumentenbond kunt u meer lezen over Wat zijn cookies?

Er bestaan verschillende soorten cookies. Er zijn cookies die het navigeren in de website voor u makkelijker maken door het onthouden van bijvoorbeeld uw voorkeuren. Andere cookies houden bij hoe bezoekers de website gebruiken, zodat Coret Genealogie op basis van deze informatie de website kan verbeteren.

De Stamboom Gids maakt gebruik van services van externe partijen die wel cookies plaatsen:

Responsible Disclosure melding

Coret Genealogie hecht grote waarde aan de veiligheid van haar systemen. Ondanks de zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden hoort Coret Genealogie dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Coret Genealogie werkt graag samen met u om onze systemen beter te kunnen beschermen.

Lees verder...