stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Archieven » Gemeentearchieven

Websites 1 - 10 van 36:

archief.brussel.be

Archief van de stad Brussel

Het Archief van de Stad Brussel is zowel een dienst als een gebouw dat de herinnering van de Stad bewaart. De rijkdom en de vari?teit van de bestanden en collecties maakt het tot een van de voornaamste historische centra van het land. De dienst Archief van de Stad Brussel is belast met de verwerving, de bewaring, de inventarisering, de communicatie en de valorisatie van de documenten van de administratie van de Stad Brussel, vanaf de middeleeuwen tot en met vandaag. Deze documenten hebbben vooral betrekking


Screenshot van website

www.coda-apeldoorn.nl/nl/archief

CODA Archief & Kenniscentrum

CODA Archief is het historisch documentatiecentrum van de stad Apeldoorn. CODA vervult de functie van gemeentearchief en bewaart ruim vijf kilometer aan archieven en vele meters beeldmateriaal.


Screenshot van website

www.vilvoorde.be/dienst-secretarie

Dienst secretarie - Stad Vilvoorde

De dienst Secretarie is verantwoordelijk voor de administratieve voorbereiding en verwerking van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raadscommissies, het directiecomité en de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Vilvoorde. Verder verzorgt de dienst het administratief beheer van de besluiten van burgemeester en de stadssecretaris. Deze dienst zorgt ook voor de dagelijkse briefwisseling en beheert de registers hiervan. Tevens behandelen ze juridische dossiers van het stadsbestuur. Ook het stadsarchief wordt door de dienst secretarie beheert. Daarnaast staat de dienst Secretarie in voor het onthaal in het stadhuis en bedient ze de algemene telefooncentrale voor de bevolking, naast andere kerntaken.


Screenshot van website

www.erfgoedshertogenbosch.nl

Erfgoed 's-Hertogenbosch

Met de afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch realiseren we een samenhangend cluster dat zich sterker naar buiten richt. Op basis van inhoud en kennis, waar we trots op zijn, vertellen en bewaren we het erfgoedverhaal van ’s-Hertogenbosch in al zijn facetten en op verschillende manieren. We benutten daarbij de beschikbare mogelijkheden De afdeling Erfgoed onderzoekt, verzamelt en bewaart bronnenmateriaal dat van belang is voor de kennis van het verleden van ’s-Hertogenbosch. De afdeling maakt deze inzichtelijk, toegankelijk, tastbaar en overdraagbaar, opdat de historie van de stad een bijdrage levert aan de identiteit van de huidige en toekomstige generatie(s) en aan de betrokkenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers bij de stad. De afdeling zorgt ervoor dat de kennis van het verleden een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de stad. Historie en eigentijdse architectuur vormen daarbij samen onderdeel van het dynamisch, stedelijk weefsel.


Screenshot van website

felixarchief.antwerpen.be

FelixArchief Antwerpen

Het FelixArchief zorgt in de eerste plaats voor de documenten van het Antwerpse stadsbestuur en de stedelijke administratie met al zijn diensten. Dat is zijn hoofdtaak en daarom is het stadsarchief een dienst die rechtstreeks onder het gezag van de stadssecretaris werkt. De stedelijke archieven bestaan uit: Ancien régime archief (<1794), het Modern archief (1794-vandaag) en archieven van gemeenten voor hun aanhechting (1794-1983). Naast deze stedelijke administratie is het FelixArchief verantwoordelijk voor het bewaren van de archieven van de Autonome Gemeentebedrijven; stedelijk onderwijs, AG Vespa en het havenbedrijf. Op termijn komen daar ook de archieven van ZiekenhuisNetwerk Antwerpen bij. De collectie van het FelixArchief moet de maatschappelijke activiteiten van de Antwerpenaars zo goed mogelijk weerspiegelen. Om een rijk en volledig beeld van de historisch-maatschappelijke ontwikkeling van de stad te tonen, worden de overheidsarchieven aangevuld met private archieven. Zij zijn een zeer belangrijke bron voor het historisch onderzoek van de stad. Lees meer over deze interessante reeks in de eigen zoekwijzer.


Screenshot van website

www.gemeentemol.be/product/778/stamboomonderzoek

Gemeente Mol

De dienst erfgoed biedt je een aantal hulpmiddelen aan om die personen terug te vinden zoals parochieregisters, burgerlijke stand en bevolkingsregisters.


Screenshot van website

www.amelanderhistorie.nl/genealogie/documenten/gemeentearchief-ameland ...

Gemeentearchief Ameland

De (oude) archieven van de gemeente Ameland worden bewaard in het gemeentehuis te Ballum en worden beheerd door de streekarchivaris van het Streekarchivariaat Noordoost Friesland. De archieven, naast het archief van de gemeente, ook archieven van o.a. kerken, verenigingen, families en personen bevatten allerlei interessante stukken, die van belang zijn voor de geschiedenis van Ameland en inwoners daarvan en gebruikt kunnen worden voor historisch en genealogisch onderzoek.


Screenshot van website

www.barneveld.nl/gemeentearchief

Gemeentearchief Barneveld

Het Gemeentearchief Barneveld is het openbare geheugen van de gemeente Barneveld. De collectie bestaat uit overheidsarchieven, particuliere archieven, foto’s, prenten, kaarten en boeken. De overheid moet zijn archieven in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren. Dat staat in de Archiefwet. De uitwerking van een aantal onderdelen van de Archiefwet staat in het Archiefbesluit 1995. De Archiefregeling 2009 werkt de eisen voor archiefvorming en archiefbeheer verder uit.


Screenshot van website

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/ ...

Gemeentearchief Berg en Dal

Het gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord. U kunt er informatie vinden over onder andere de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek), bedrijf, buurt of de gemeente zelf. Het gemeentearchief bevat gegevens van de huidige gemeente Berg en Dal (vanaf 2015) en de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn (periode 1811 - 2015, deels bij Regionaal Archief Nijmegen), Ubbergen (periode 1811 - 2015, deels bij Regionaal Archief Nijmegen) en Groesbeek (periode 1758 - 2015).


Screenshot van website

www.ede.nl/gemeentearchief

Gemeentearchief Ede

Het Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel bewaart de archieven van de gemeente Ede (incl. Bennekom, Lunteren, Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen, De Klomp, De Valk, Deelen en een gedeelte van Hoenderloo) en de archieven van de gemeente Scherpenzeel. Tot 1967 behoorde ‘Gelders Veenendaal’ tot Ede en ook van deze voormalige woonkern hebben wij archiefmateriaal. Daarnaast bewaren wij archieven van scholen, verenigingen en bedrijven, documentatieverzamelingen, kranten, de bibliotheek van het Gemeentearchief Ede, kaarten, foto’s en films.


Screenshot van website