stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Archieven » Gemeentearchieven

Websites 21 - 30 van 36:

www.wageningen.nl/gemeentearchief

Gemeentearchief Wageningen

Het gemeentearchief verzamelt en beheert een grote verscheidenheid aan bronnen over de geschiedenis van Wageningen. Die bronnen kunt u gratis komen inzien.


Screenshot van website

archief.oostende.be/product.aspx?id=9262

Genealogie en Stamboom - Archief stad Oostende - de Stad aan Zee

Voor het grondgebied Oostende kan u de meeste akten, de uitgebreide tafels (incl. afstamming en data) en beknopte indexen van de akten van de burgerlijke stand tot en met 1919 grotendeels online raadplegen.


Screenshot van website

haagsgemeentearchief.nl

Haags Gemeentearchief

Bent u geïnteresseerd in uw Haagse familiegeschiedenis en in stamboomonderzoek? Bij het Haags Gemeentearchief vindt u gegevens over personen uit Den Haag, Scheveningen, Loosduinen, Leidschendam, Stompwijk, Veur en Voorburg.


Screenshot van website

historischcentrumleeuwarden.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan hiervoor terecht bij het HCL. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters, foto’s, bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen.


Screenshot van website

madeinaalst.be/stadsarchief

Made in Aalst - Stadsarchief Aalst

Het Stadsarchief ligt aan de Oude Vismarkt, waar Aalst ontstond aan de arm van de nu gedempte Oude Dender. Hier wordt het oud (voor 1795), modern (1795-1976) en hedendaags (vanaf 1977) gemeentearchief en kerkelijk archief van Groot-Aalst bewaard. Ook het omvangrijke en voor de regio uiterst belangrijke archief van het Land van Aalst (1342-1796) wordt er in optimale klimatologische omstandigheden bewaard (in mobiele rekken en onder constante temperatuur en luchtvochtigheidsgraad). De archiefdienst beheert momenteel zo een 4 strekkende kilometer archief. Het stadsarchief werkt niet alleen met vaste medewerkers maar ook met vrijwilligers. Uiteraard kan je opzoekingswerk verrichten in de leeszaal.


Screenshot van website

www.halle.be/denast

Stad Halle - Denast

Het stadsarchief streeft binnen het wettelijke kader naar een maximale openbaarheid van de bewaarde archiefbestanden. In principe zijn alle (overheids)documenten ouder dan 30 jaar openbaar. Voor dossiers jonger dan 30 jaar kan u in het kader van de openbaarheid van bestuur een gemotiveerde aanvraag tot inzage indienen. Op basis van specifieke wetgevng (bv. privacy of auteursrechten) of afspraken (bv. bij private schenkingen) kan van deze termijnen afgeweken worden.


Screenshot van website

www.diest.be/stadsarchief-1

Stadsarchief - Stad Diest

In het stadsarchief van Diest vind je oude en nieuwe documenten over de stad. Ook alle akten van de burgerlijke stand zijn hier terug te vinden. Dit zijn de overlijdens-, huwelijks- en geboorteakten. Dit bevat ook de akten voor al de deelgemeenten: Deurne, Kaggevinne, Molenstede, Schaffen en Webbekom. De archieven van de omliggende parochies zoals Sint-Sulpitiuskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk worden ook in het stadsarchief bewaard. Sommige documenten dateren zelfs van de 13e eeuw zoals middeleeuwse rekeningen, parochieregisters of de Gazette van Diest. Het totale archief beslaat drie kilometer.


Screenshot van website

www.amsterdam.nl/stadsarchief

Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatie- centrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.


Screenshot van website

www.brugge.be/archief

Stadsarchief Brugge

Het Stadsarchief van Brugge is één van de belangrijkste stedelijke archiefdepots van Europa. Het stedelijk archief, de eeuwenlang bewaarde documenten van het stadsbestuur, is de belangrijkste bron voor de Brugse geschiedenis. Dit uniek bestand krijgt nog regelmatig aanvulling, ook met privé-archieven. Het Stadsarchief van Brugge beheert om en bij de zes kilometer archief. Medewerkers van het Stadsarchief verzamelen, bewaren, ordenen en inventariseren de stukken, om die dan beschikbaar te stellen voor het publiek.


Screenshot van website

www.geel.be/archief

Stadsarchief Geel

Het stadsarchief van de gemeente Geel.


Screenshot van website