stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Archieven » Waterschapsarchieven

Websites 1 - 10 van 10:

www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/archiefstukken

Archiefstukken - Waterschap Rijn en IJssel

Duik eens in de historie van Waterschap Rijn en IJssel. Vanaf de late Middeleeuwen zijn er duizenden archiefstukken bewaard gebleven. De oudste archieven vindt u alvast op deze website. Voor het inzien van archiefstukken van het waterschap kunt u terecht bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De inventarissen zijn te raadplegen via www.ecal.nu en www.archieven.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met het Erfgoedcentrum via telefoonnummer (0314) 787078 of per mail info@ecal.nu.


Screenshot van website

scheldestromen.nl/archieven-en-cultureel-erfgoed

Archieven en cultureel erfgoed | Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen beschikt naast het eigen archief ook over de archieven van waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen. De archieven van de rechtsvoorgangers van waterschap Zeeuwse Eilanden bevinden zich in het Zeeuws Archief in Middelburg. Vanaf 28 januari 2019 kunt u de archieven van de rechtsvoorgangers van waterschap Zeeuws-Vlaanderen inzien in het Historisch Informatie Punt dat zich in het gebouw van het Waterschap in Terneuzen bevindt. Voor informatie over openingstijden, het reserveren van een werkplek en het reserveren van stukken verwijzen we u graag naar de website van het Zeeuws Archief www.zeeuwsarchief.nl en specifiek naar de webpagina’s over onze studiezaal in Middelburg en de locatie in Terneuzen.


Screenshot van website

www.rijnland.net/over-rijnland/erfgoed

Archieven en Erfgoed | Hoogheemraadschap van Rijnland

Rijnland is een van de oudste waterschapsorganisaties in Nederland. We bestaan al sinds de 13de eeuw en hebben een boeiende, uitvoerig beschreven geschiedenis en bezitten een rijke verzameling archieven en collecties die betrekking hebben op de geschiedenis van het hoogheemraadschap en de voormalige inliggende waterschappen en polders.


Screenshot van website

www.vechtstromen.nl/loket/bezoekersregeling

Bezoekersregeling Archief | Waterschap Vechtstromen

De informatie die u kunt vinden in de archieven zijn (deels) beschreven in de digitale inventarissen op de eerder genoemde website van het Drents Archiefnet. Op initiatief van de drie noordelijke provincies is een digitaal platform opgezet waarop behalve een interactieve kaart van de (voormalige) waterschappen ook digitale beschrijvende inventarissen van die waterschappen staan. U vindt daar overzichten van oude leggers, bestemmingsplannen, verbeterplannen met betrekking tot wateren, kaartmateriaal, ruilverkavelingen enzovoorts.


Screenshot van website

www.schielandendekrimpenerwaard.nl/over-ons/historie/historie

Historie | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Schieland en de Krimpenerwaard beheert zelf zijn oude archieven en collecties. De archiefstukken worden onder de juiste klimatologische omstandigheden bewaard en zijn, voor zover openbaar, door iedereen in te zien. Een deel van de archieven en collecties is gedigitaliseerd en kan online worden geraadpleegd. U vindt hieronder een aantal links naar online toegangen en archiefbronnen.


Screenshot van website

www.wetterskipfryslan.nl/over-ons/historie

Historie | Wetterskip Fryslân

Wilt u meer weten over onze boeiende historie? Hier vindt u een korte introductie en links naar websites met onder andere foto's, verhalen en archievenoverzicht (inventarissen).


Screenshot van website

www.hhdelfland.nl/over-ons/oud-archief

Historisch archief Hoogheemraadschap van Delfland

Ons Historisch archief is in het stadsarchief Delft opgeslagen en is slechts op afspraak toegankelijk. Voor een bezoek is het wenselijk ruim tevoren contact met ons op te nemen zodat we een bezoek kunnen inplannen. Een afspraak maken kan door een e-mail te sturen aan loket@hhdelfland.nl. We bezitten 115 archieven, waarvan het oudste archief begint in de veertiende eeuw. De archieven tot en met 1981 zijn openbaar. Deze archieven omvatten bestuurlijke-, technische-, polder- en enkele persoonsarchieven. Aan een aantal van de archieven is een inventaris gekoppeld. Dit is te vinden via onderstaande link. De overige inventarissen zijn op papier beschikbaar bij de studiezaal van Delfland, waar de archieven ook kunnen worden ingezien.


Screenshot van website

www.agv.nl/geschiedenis/historisch-archief

Historisch archief Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Wilt u weten waar uw familie vroeger leefde? Doet u onderzoek? In ons archief vindt u oude landkaarten, foto’s en andere documenten. Kom langs - online of in de studiezaal op de Korte Ouderkerkerdijk. Zoeken in het Historisch archief U kunt online bekijken wat er allemaal in ons Historisch archief te vinden is. U moet dan wel weten hoe het archief werkt. Op deze pagina leest u hoe u het beste in het archief kunt zoeken. We leggen graag voor u uit hoe u het beste kunt zoeken in het archief. De inventaris van ons archief is online beschikbaar op archieven.nl. Veel beeldmateriaal, zoals kaarten, is ook opgenomen in een online collectie.


Screenshot van website

www.brabantsedelta.nl/historischarchief

Historisch archief | Waterschap Brabantse Delta

Al eeuwenlang bewaren we met uiterste zorg de documenten en objecten van het waterschap en zijn rechtsvoorgangers. Onze waterschapshistorie is vereeuwigd in zo’n tweehonderd archieven; circa twee kilometer lang! Het oudste originele stuk is opgemaakt in 1438. Ook zijn er afschriften van oudere stukken die zelfs teruggaan tot 1307. Het merendeel van de archieven is van na 1850.


Screenshot van website

www.hhnk.nl/watererfgoed

Watererfgoed | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het hoogheemraadschap bezit vanuit zijn eeuwenoude verleden veel watererfgoed. In het landschap springen de poldermolens, oude gemalen en dijken natuurlijk direct in het oog. Maar we bezitten ook een grote collectie objecten uit het waterschapsverleden: van prachtige landkaarten en fraai gegraveerde glazen tot molenmakersgereedschap. Al die monumenten en objecten dragen bij aan het historisch besef en aan het collectieve geheugen. Ze vormen onderdeel van het DNA van Noord-Holland en maken het waterverhaal tastbaar.


Screenshot van website