stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Boeken » Geschiedenis

Websites 1 - 10 van 32:

www.bol.com/nl/p/als-een-vogel-in-haar-vlucht/9300000014659644

Als een vogel in haar vlucht (Alida Brizee)

Leonie, een vrouw van middelbare leeftijd, wordt naar het verpleegtehuis geroepen. Daar aangekomen treft ze haar moeder stervend aan. Leonie besluit om in de nachtelijke uren bij haar moeder te waken en dit af te wisselen met haar zusters en broers die op andere tijden van de dag waken. Zo ontstaat er een gesloten kring waarin hun moeder, in haar laatste ogenblikken, gedragen wordt door haar kinderen. Naast het bed van haar moeder gezeten, in de stille uren van de nacht, gaat Leonie de confrontatie aan met de dood van haar moeder en met haar eigen innerlijke roerselen en denkt na over haar contactarme familieband als gevolg van de sociale verschraling van onze cultuur. Tussentijds vertelt Leonie over de persoon die haar moeder was. Bij het ouder worden vereenzaamt haar moeder echter en uiteindelijk, door lichamelijke aftakeling, komt ze in een verpleegtehuis terecht waar ze in de vergetelheid raakt en haar eenzaamheid compleet is. Voor haar moeder ziet Leonie geen andere oplossing, maar ze vraagt zich wel af of onze maatschappelijke oplossing voor zorgbehoevende mensen, niet veel te wensen overlaat en drastisch zou moeten veranderen.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/amerikaanse-geschiedenis-in-een-notendop/100100400553 ...

Amerikaanse Geschiedenis In Een Notendop (J. van Oudheusden)

Waarom kozen miljoenen Europeanen in voorbije eeuwen voor een bestaan in de Nieuwe Wereld? Hoe waren de vrijheids- en gelijkheidsidealen van de Founding Fathers te rijmen met de praktijk van de negerslavernij? Op welke manier groeiden de Verenigde Staten


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/annalen-van-egmond/1001004005546222

Annalen Van Egmond (Marijke Gumbert-Hepp & J.P. Gumbert)

De Egmondse Annalen vormen het oudste Hollandse geschiedwerk, en een hoofdbron voor de vroege graventijd. In deze editie wordt, aan de hand van het originele handschrift, de ontstaansgeschiedenis van de tekst geanalyseerd. Twee zelfstandige geschiedwerken


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/atlas-de-wit/9200000002308532

Atlas De Wit

Willem van Oranje nog net, en Abraham Kuyper misschien. Maar Wilhelmina bij Goejanverwellesluis? En graaf Floris de Vette, de eerste die zijn gebied Holland noemt? En wat deed Kenau Simonsdr. Hasselaer binnen de Haarlemse veste? Hoe, wanneer, wie weet het nog? De kennis van de Nederlandse geschiedenis is er de afgelopen decennia niet sterker op geworden. Het collectieve geheugen wordt almaar kleiner, want wie kan nog het verhaal vertellen van de Bourgondische hertogen en de Habsburgse keizer, om vervolgens via de Tachtigjarige Oorlog, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de Franse Tijd, te eindigen in het huidige Koninkrijk - tot aan de moord op Theo van Gogh? Bas Blokker, Gijsbert van Es en Hendrik Spiering negeren alle modegrillen. Ze behandelen de Nederlandse geschiedenis in een beknopte chronologie van jaartallen - met oog voor de grote lijn én het veelbetekende detail: een beeldend geschreven naslagwerk, voorzien van illustraties.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/de-avonturen-van-een-voc-soldaat/1001004001465022

De Avonturen Van Een VOC-Soldaat (Carolus Van der Haeghe)


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/de-dood-van-een-onderduiker/1001004002723573

De Dood Van Een Onderduiker - Louis van Gasteren en de waarheid

Dit zijn de onbetwiste feiten: in mei 1943 sloeg Louis van Gasteren in zijn woning aan de Amsterdamse Beethovenstraat de Duits-joodse onderduiker Walter Oettinger dood. Ruim een jaar later werd Van Gasteren, die na de oorlog grote bekendheid als cineast zou verwerven, wegens doodslag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. In januari 1946, ruim acht maanden na de bevrijding, kwam Louis van Gasteren vrij.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/eerste-tocht-van-wilklem-barents-naar-noordelijke-ijs ...

De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke ijszee 1878 (W.F.J. Morzer Bruyns)

Onderwerp van deze uitgave is de eerste tocht van de poolschoener Willem Barents naar de noordelijke IJszee in 1878, waarvan twee handschrift-dagboeken, nl. dat van commandant A. de Bruijne en dat van matroos B.G. Balje voorzien van annotaties in druk zijn gebracht. De bedoeling van deze eerste in een reeks van zeven Arctische reizen was o.m. het verzamelen van wetenschappelijke gegevens op het terrein van de fysica, de flora en de fauna.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/de-geschiedenis-van-de-voc/1001004001314094

De Geschiedenis Van De VOC (F.S. Gaastra)

Gedurende bijna twee eeuwen (1602-1799) was de Verenigde Oostindische Compagnie de grootste onderneming ter wereld, die in haar eentje de gezamenlijke omzet van de Europese concurrenten veruit overtrof. In dit herdenkingsjaar verschijnt een nog grotere hoeveelheid boeken over de VOC dan in de voorgaande jaren; zo ook een herdruk van dit standaardwerk door de VOC-expert Gaastra. In een prettig leesbare stijl die echter niet tekort doet aan wetenschappelijke uitgangspunten, beschrijft hij de opkomst, bloei en


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/de-grebbelinie/1001004002408023

De Grebbelinie (Bert Rietberg)

In 1672 werd Nederland door vier vijanden tegelijk aangevallen: Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. Door de aanleg van de Grebbelinie zou een veel groter gebied verdedigd kunnen worden. Pas in 1744 startten de werkzaamheden aan de Grebbelinie. De Grebbelinie is in de jaren die volgden op verschillende momenten belangrijk geweest voor Nederland, met name in de meidagen van 1940. De Grebbelinie is een uniek cultuurhistorisch verdedigingswerk in een natuurlijke omgeving. Deze gids vertaalt het landschap in


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/de-revolutie-die-in-haar-eigen-staart-beet/1001004001 ...

De Revolutie Die In Haar Eigen Staart Beet (J.W. Drukker)

De revolutie die in haar eigen staart beet poogt voor de geinteresseerde leek inzichtelijk te maken wat de essentie van die revolutie in de economische geschiedenis is geweest en op welke wijze onze ideeen over economische ontwikkeling door de cliometrische revolutie zijn veranderd.


Screenshot van website