stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Boeken » Geschiedenis

Websites 11 - 20 van 32:

www.bol.com/nl/p/de-stamhouder/9200000030321701

De stamhouder - een familiekroniek door Alexander Munninghoff (winnaar Libris Geschiedenis Prijs 2015)

Ik ben geboren op 13 april 1944 in Posen, een oude Poolse stad die eeuwenlang Pozna werd genoemd. Maar toen ik er geboren werd, te midden van bombardementen die het einde der tijden leken aan te kondigen, was dit Posen een Duitse stad vanwaaruit Hitler-Duitsland zijn Heerestruppen naar de Sovjet-Unie had gestuurd en die nu de verminkten, de gewonden, de doden en een onafzienbare stoet vluchtelingen terugkreeg.Mijn familie had deel aan dat drama. Over hen gaat dit boek. En over de gevolgen van de oorlog.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/de-vaderlandse-geschiedenis-in-jaartallen/10010040021 ...

De vaderlandse geschiedenis in jaartallen (Bas Blokker)

Willem van Oranje nog net, en Abraham Kuyper misschien. Maar Wilhelmina bij Goejanverwellesluis? En graaf Floris de Vette, de eerste die zijn gebied Holland noemt? En wat deed Kenau Simonsdr. Hasselaer binnen de Haarlemse veste? Hoe, wanneer, wie weet het nog?


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/family-life-onder-de-voc/9200000035764741

Family life onder de VOC (Carla van Wamelen)


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/geleerden-en-politiek/1001004011028163

Geleerden En Politiek (Erik De Bom)

De Politieke Ideeën Van Justus Lipsius In De Vroegmoderne Nederlanden


Screenshot van website

www.bol.com/nl/f/gemmeker/9200000102150521

Gemmeker - Commandant van Kamp Westerbork (Ad van Liempt)

Hij was verantwoordelijk voor de deportatie van meer dan tachtigduizend joden vanuit Westerbork naar de vernietigingskampen. Meestal gaf hij persoonlijk, 'met een wenk met de hand', het vertreksein voor de treinen. Albert Konrad Gemmeker, commandant van Kamp Westerbork. Na de oorlog kreeg hij tien jaar. Wegens goed gedrag was hij na zes jaar weer vrij: in 1951 was hij weer terug in zijn geboortestad Düsseldorf. SS-Obersturmführer Albert Gemmeker was charmant. Ad van Liempt deed diepgaand onderzoek naar de 'gentleman-commandant', van wiens reputatie weinig overblijft. Gemmeker was een bureaucraat, die zijn meerderen blindelings gehoorzaamde. Op enige empathie met de slachtoffers viel hij niet te betrappen. Later deed hij alles om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen of op anderen af te schuiven. Hij heeft zijn leven lang ontkend dat hij wist welk lot de joden in het oosten te wachten stond. Na zijn terugkeer naar Düsseldorf probeerde de Duitse justitie nog bijna twintig jaar zijn onbevredigende berechting in Nederland te corrigeren, uiteindelijk zonder resultaat. Voor Gemmeker deed Ad van Liempt jarenlang onderzoek. Hij las alle, vaak geheime dossiers in Nederlandse en Duitse archieven en sprak met tal van betrokkenen in Nederland en Duitsland – zelfs met twee nog levende dochters van Gemmeker. Het resultaat is een verpletterende biografie van een sluwe schrijftafelmoordenaar, een verhaal vol cynisme en machtsmisbruik, met daartegenover de peilloze tragiek van Gemmekers slachtoffers. Gemmeker is een boek dat je niet meer loslaat. Ad van Liempt (1949) was medeoprichter en eindredacteur van het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Van Liempt schreef talloze boeken over de Tweede Wereldoorlog, waaronder De oorlog, Kopgeld en Aan de Maliebaan.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/geschiedenis-van-de-voc/9200000000038168

Geschiedenis van de VOC (Femme S. Gaastra)

Gaastra brengt op aansprekende wijze in beeld hoe groot het werkterrein van de VOC was, in welke producten werd gehandeld en welke winsten er in die bijna twee eeuwen werden gemaakt. Maar hij belicht ook hoe met vaak harde middelen concurrenten werden verdreven, levering van specerijen werd afgedwongen of oorlog werd gevoerd. Geschiedenis van de VOC toont op boeiende en zeer toegankelijke wijze de opkomst, bloei en neergang van een omvangrijk Nederlands handelsimperium.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/het-grote-voc-boek/9200000069265476

Het Grote VOC Boek, Guleij (redactie) Gerrit Knaap

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) refereert aan een tijd van ontdekking. Handelsgeest, technologische ontwikkelingen op het gebied van navigatie en cartografie, welvaart - het zijn kwaliteiten die hoog gewaardeerd worden. De compagnie oefent nog steeds een grote aantrekkingskracht uit. Velen van onze voorouders voeren op de schepen van de VOC en bevolkten de vestigingen en factorijen in Azië. De reis door dit boek is als die van een VOC-schip. Vertrekpunt is Nederland en vandaar gaat de tocht door het gehele VOC-octrooigebied. De honderden beelden geven een adembenemend uitzicht op de wereld van toen. Aan deze rode draad zijn opmerkelijke, ontroerende en schokkende persoonlijke verhalen geknoopt. Gastauteurs zijn Nelleke Noordervliet en Ramsey Nasr, die tien hoofdpersonen uit het VOC-verleden op hun eigen wijze belichten. Twintig andere auteurs schrijven over aspecten van de VOC die voor hen van bijzondere betekenis zijn.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/katholieke-jongens-uit-den-beschaafden-stand-druk-1/1 ...

Katholieke jongens uit den beschaafden stand (T.A.M. van de Beld)

Over het jezuïeteninternaat te Katwijk aan de Rijn, Den Haag en Zeist (1831-1960) en katholiek Nederland


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/nederlandse-familienamen-in-het-buitenland/9200000043 ...

Nederlandse familienamen in het buitenland (J.M. Spendel)

Nederlanders zijn reislustig. Overal in de wereld kom je ze tegen. Ze zijn op vakantie of wonen en werken tijdelijk in het buitenland. Anderen hebben zich definitief gevestigd, zijn ingeburgerd, kregen kinderen en een andere nationaliteit. Al in de zeventiende eeuw bracht de handelsgeest (VOC, WIC) de Nederlanders in verre, exotische uithoeken van de wereld. Nederlandse landverhuizers trokken naar de Nieuwe Wereld voor een beter bestaan. En begin jaren vijftig gingen veel jonge Nederlandse gezinnen hun gelu


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/onwelvoeglijke-bespottelijke-bijzondere-familienamen/ ...

Onwelvoeglijke, Bespottelijke En Bijzondere Familienamen (J.M. Spendel)

Voor deze bundel heeft Jan Spendel jarenlang onwelvoeglijke, bespottelijke en curieuze familienamen verzameld. Een dergelijk naamkundeboek is niet eerder in Nederland of Vlaanderen gepubliceerd en vormt een aparte, soms humoristische, aanvulling op de gepubliceerde (algemene) naamkundige boeken.Met het vocabulaire van nu is getracht de namen, woorden en begrippen van toen zo goed mogelijk te verklaren. Geschiedvervalsing ligt echter op de loer, want woorden en begrippen hadden een betekenis of gevoe


Screenshot van website