stamboomgids

Boeken » Geschiedenis

Websites 11 - 20 van 28:

De vaderlandse geschiedenis in jaartallen (Bas Blokker) - www.bol.com/nl/p/de-vaderlandse-geschiedenis-in-jaartallen/10010040021 ...

Willem van Oranje nog net, en Abraham Kuyper misschien. Maar Wilhelmina bij Goejanverwellesluis? En graaf Floris de Vette, de eerste die zijn gebied Holland noemt? En wat deed Kenau Simonsdr. Hasselaer binnen de Haarlemse veste? Hoe, wanneer, wie weet het nog?


Screenshot van website

Family life onder de VOC (Carla van Wamelen) - www.bol.com/nl/p/family-life-onder-de-voc/9200000035764741


Screenshot van website

Geleerden En Politiek (Erik De Bom) - www.bol.com/nl/p/geleerden-en-politiek/1001004011028163

De Politieke Ideeën Van Justus Lipsius In De Vroegmoderne Nederlanden


Screenshot van website

Geschiedenis van de VOC (Femme S. Gaastra) - www.bol.com/nl/p/geschiedenis-van-de-voc/9200000000038168

Gaastra brengt op aansprekende wijze in beeld hoe groot het werkterrein van de VOC was, in welke producten werd gehandeld en welke winsten er in die bijna twee eeuwen werden gemaakt. Maar hij belicht ook hoe met vaak harde middelen concurrenten werden verdreven, levering van specerijen werd afgedwongen of oorlog werd gevoerd. Geschiedenis van de VOC toont op boeiende en zeer toegankelijke wijze de opkomst, bloei en neergang van een omvangrijk Nederlands handelsimperium.


Screenshot van website

Het Grote VOC Boek, Guleij (redactie) Gerrit Knaap - www.bol.com/nl/p/het-grote-voc-boek/9200000069265476

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) refereert aan een tijd van ontdekking. Handelsgeest, technologische ontwikkelingen op het gebied van navigatie en cartografie, welvaart - het zijn kwaliteiten die hoog gewaardeerd worden. De compagnie oefent nog steeds een grote aantrekkingskracht uit. Velen van onze voorouders voeren op de schepen van de VOC en bevolkten de vestigingen en factorijen in Azië. De reis door dit boek is als die van een VOC-schip. Vertrekpunt is Nederland en vandaar gaat de tocht door het gehele VOC-octrooigebied. De honderden beelden geven een adembenemend uitzicht op de wereld van toen. Aan deze rode draad zijn opmerkelijke, ontroerende en schokkende persoonlijke verhalen geknoopt. Gastauteurs zijn Nelleke Noordervliet en Ramsey Nasr, die tien hoofdpersonen uit het VOC-verleden op hun eigen wijze belichten. Twintig andere auteurs schrijven over aspecten van de VOC die voor hen van bijzondere betekenis zijn.


Screenshot van website

Katholieke jongens uit den beschaafden stand (T.A.M. van de Beld) - www.bol.com/nl/p/katholieke-jongens-uit-den-beschaafden-stand-druk-1/1 ...

Over het jezuïeteninternaat te Katwijk aan de Rijn, Den Haag en Zeist (1831-1960) en katholiek Nederland


Screenshot van website

Nederlandse familienamen in het buitenland (J.M. Spendel) - www.bol.com/nl/p/nederlandse-familienamen-in-het-buitenland/9200000043 ...

Nederlanders zijn reislustig. Overal in de wereld kom je ze tegen. Ze zijn op vakantie of wonen en werken tijdelijk in het buitenland. Anderen hebben zich definitief gevestigd, zijn ingeburgerd, kregen kinderen en een andere nationaliteit. Al in de zeventiende eeuw bracht de handelsgeest (VOC, WIC) de Nederlanders in verre, exotische uithoeken van de wereld. Nederlandse landverhuizers trokken naar de Nieuwe Wereld voor een beter bestaan. En begin jaren vijftig gingen veel jonge Nederlandse gezinnen hun gelu


Screenshot van website

Onwelvoeglijke, Bespottelijke En Bijzondere Familienamen (J.M. Spendel) - www.bol.com/nl/p/onwelvoeglijke-bespottelijke-bijzondere-familienamen/ ...

Voor deze bundel heeft Jan Spendel jarenlang onwelvoeglijke, bespottelijke en curieuze familienamen verzameld. Een dergelijk naamkundeboek is niet eerder in Nederland of Vlaanderen gepubliceerd en vormt een aparte, soms humoristische, aanvulling op de gepubliceerde (algemene) naamkundige boeken.Met het vocabulaire van nu is getracht de namen, woorden en begrippen van toen zo goed mogelijk te verklaren. Geschiedvervalsing ligt echter op de loer, want woorden en begrippen hadden een betekenis of gevoe


Screenshot van website

Op Jacht Naar Spaans Zilver (W. Van Brederode) - www.bol.com/nl/p/op-jacht-naar-spaans-zilver/1001004006304836

Het Scheepsjournaal Van Willem Van Brederode, Kapitein Der Mariniers In De Nassause Vloot (1623-1626)


Screenshot van website

Orientatie Op Geschiedenis - www.bol.com/nl/p/orientatie-op-geschiedenis/1001004011419173

Geschiedenisonderwijs wordt in Nederland sinds enige tijd aangeboden in tien tijdvakken. De kern van de leerstof ligt vast in kenmerkende aspecten van elk tijdvak, bijvoorbeeld feodaliteit voor de vroege middeleeuwen of industrialisatie voor de negentiend


Screenshot van websiteGenealogie nieuws