stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Internationaal » Azië

Websites 1 - 8 van 8:

www.krancher.com/doopregister-katholieke-kerk-soerabaja

Alfabetisch doopregister van de R.K. Gemeente te Soerabaja

Alfabetisch doopregister van de R.K. Gemeente te Soerabaja


Screenshot van website

www.krancher.com

Alfabetisch register van de doopregisters van de Rooms Katholieke Gemeente te Soerabaja

Door het opgeven van de naam, het doopjaar en het registratienummer uit het alfabetisch register, is het mogelijk om doopgegevens uit de boeken van de Rooms Katholieke Gemeente te Soerabaja (circa 17.000 registraties) bij ons op te vragen. De jaren 1811 - 1923 zijn in ons bezit. De jaren 1923 - 1936 zullen in februari 2015 aan het archief worden toegevoegd. Voor meer informatie: zie de website.


Screenshot van website

www.krancher.com

Alfabetisch register van het Doopregister van de Rooms Katholieke Gemeente te Soerabaja

De alfabetische lijst van de gedoopten: in de jaren 1811 - 1936.De doopgegevens zijn vooralsnog beschikbaar voor de jaren 1811 - 1923.


Screenshot van website

anri.go.id

Arsip Nasional Republik Indonesia

The National Archives of Indonesia (Indonesian: Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI) is the non-departmental government institution of Indonesia responsible for maintaining a central archive. It holds the largest archive collection related to the Dutch East India Company (VOC). In 2003, Indonesia introduced a joint submission to the UNESCO Memory of the World Register with the Netherlands, South Africa, and Sri Lanka for their archival collections related to the VOC. The National Archives collection traces its origins to the work of Jacob Anne van der Chijs, who was appointed the first archivist of the Dutch East Indies in 1892 by the colonial government.


Screenshot van website

igv.nl/de-burgerlijke-stand-van-nederlands-indie-op-lds-films

De Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië op LDS-films - IGV

De aktes van de Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië voor Europeanen en niet-Europeanen (1828-1949) zijn door de Mormonen (‘The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’) verfilmd. Hun beschrijving van de inhoud van een film is vaak onnauwkeurig. Op de pagina’s van De Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië op LDS-films is dit voor een groeiend aantal plaatsen verbeterd en vindt u in detail wat er op bepaalde films staat. Deze pagina’s zijn samengesteld door ons ere-lid Leo Janssen.


Screenshot van website

igv.nl

Indische Genealogische Vereniging

De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is opgericht op 2 juli 1988. De initiatiefnemers hadden hun belangstelling voor de eigen Indische familiegeschiedenis gemeen, maar konden voor hun vragen met betrekking tot het genealogisch onderzoek naar Europese families in de voormalige Nederlandse koloniën niet afdoende terecht bij de bestaande landelijke instellingen op genealogisch gebied. Daarom werd besloten tot het oprichten van een onafhankelijke vereniging, die op een grondige wijze bezig wil zijn met Indisch genealogisch onderzoek. Daarbij wil de IGV samenwerken met een ieder die zich bezighoudt met de Nederlandse geschiedenis overzee. De IGV heeft zich ontwikkeld tot een instelling die mede richting geeft aan genealogisch onderzoek in Nederlands-Indië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. Daarbij ligt het zwaartepunt op Nederlands Oost-Indië. Inmiddels hebben velen de weg gevonden naar de IGV. Het publiceren van onderzoeksresultaten wordt onder andere gestimuleerd door de uitgave van ‘De Indische Navorscher’.


Screenshot van website

www.igv.nl/JIR/jirned.html

Janssen's Indisch Repertorium / inleiding

Janssen's Indisch Repertorium is een generale index op familienamen (door genealogen ook 'geslachtsnamen', maar door de meeste mensen doorgaans 'achternamen' genoemd) die voorkomen in gedrukte genealogische en aanverwante publicaties betreffende Oost- en West-Indië welke in de afgelopen 75 jaar zijn verschenen. UItsluitend genealogische informatie die in drukvorm is verschenen, wordt in het Repertorium opgenomen; genealogische informatie op het internet wordt niet opgenomen daar hun status wegens voortdurende aanvullingen en verbeteringen niet vaststaand is. Bovendien kan op websites niet naar paginanummers worden verwezen. Het Repertorium pretendeert geen volledigheid, doch bijna alle vooroorlogse standaardwerken op dit gebied zijn erin opgenomen benevens de thans op dit gebied verschijnende publicaties. Het Repertorium concentreert zich echter, evenals de IGV, voornamelijk op Oost-Indië. "Janssen's Indisch Repertorium" bevat thans ruim 278.000 referenties naar zo'n 65.000 familienamen die, hetzij via hun voorouders, hetzij via hun nakomelingen, verbonden zijn met Oost- of West-Indië. Maar uiteraard hoeven personen met dezelfde familienaam niet noodzakelijkerwijze tot dezelfde familie te behoren!.


Screenshot van website

www.roosjeroos.nl

Roosje Roos

Roosje Roos, ons genealogisch bureau, is vernoemd naar een zuster van de Joodse betovergrootmoeder van Maarten Etmans: Mietje Roos. Mietje’s enige zoon, Salomon Roos, trok in 1842 als soldaat naar Indië. Wij hebben gedurende de afgelopen 20 jaar een grote ervaring opgebouwd als genealogen. In opdracht zoeken we uw stamboom uit. Ook zijn we ervaren in het heropenen van vastgelopen onderzoek. Vaak vinden we openingen waar eerder onderzoek stokte. Onze werkzaamheden zijn stamboomonderzoek in opdracht, toegankelijk maken van de Burgerlijke stand van Nederlands-Indië en publicatie van eigen genealogische projecten met een regio als uitgangspunt.


Screenshot van website