stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Boeken » Genealogie

Websites 11 - 20 van 26:

www.bol.com/nl/f/heraldiek-en-genealogie/33943131

Heraldiek en genealogie (C. Pama)

Een encyclopedisch vademecum


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/het-grote-familieboek/9200000022092044

Het grote familieboek (Floor Bal)

In Het grote familieboek zoek je niet alleen uit, je legt ook vast. Het boek bevat een zogeheten kwartierstaat, een brede waaier waar tweeënzestig namen ingevuld kunnen worden. In de kwartierstaat staan alleen de namen, maar er is in het boek voor iedere persoon een pagina gereserveerd waar je alle gegevens van die voorouder kunt invullen, en ook persoonlijker details. De vragen die Het grote Familieboek stelt, helpen je een zo volledig mogelijk beeld te creëren.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/f/het-pauperparadijs/30086985

Het pauperparadijs (Suzanna Jansen)

Op 18 juni 2016 gaat de theatervoorstelling Het pauperparadijs in première. In dit 'Theaterspektakel over Arm en Rijk' wordt de dramatische geschiedenis van Het pauperparadijs teruggebracht naar de plek waar die zich daadwerkelijk heeft afgespeeld: de gestichten van het heropvoedingsexperiment in Veenhuizen. Daar begon in 1823 een idealistisch plan om de onderklasse te verheffen, maar het veranderde al snel in een fuik. Op het spoor gebracht door haar Amsterdamse grootmoeder, die haar gezin ondanks schulden en alcoholisme overeind moest houden, volgt Suzanna Jansen vijf generaties van haar voorouders. Van pauperkolonie tot het wonen-onder-toezicht in de twintigste eeuw. Gaandeweg blijkt hoe de familiegeschiedenis onlosmakelijk verbonden is met de de opvoedcampagnes die vele Nederlanders hebben ondergaan. In een persoonlijk relaas dat aansluit bij de stijl van het boek vertelt de auteur in een nieuw toegevoegd hoofdstuk wat het succes van Het pauperparadijs voor haar en haar familie teweeg heeft gebracht.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/f/hoe-schrijf-ik-geschiedenis/34154754

Hoe schrijf ik geschiedenis? (Jan van de Wetering)

'Hoe maak ik daar in hemelsnaam een goed verhaal van?' Dat is een veel voorkomende verzuchting van onderzoekers van een familie- of streekgeschiedenis. Tijdens vele bezoeken aan archieven en bibliotheken is vaak heel wat historisch materiaal verzameld. Dat komt echter pas echt tot leven als u erin slaagt de geschiedenis van uw familie, uw geboorteplaats of een historische gebeurtenis op een prettig leesbare manier op te schrijven.In dit boek Hoe schrijf ik geschiedenis? Handleiding voor het schrijven van een familie- of streekgeschiedenis wordt uitgelegd hoe er orde aangebracht kan worden in de veelheid aan gegevens die u hebt verzameld. U leert hoe u een verhaallijn kunt uitstippelen en hoe de soms droge informatie omgezet kan worden in een aantrekkelijk geheel voor de lezers van uw tekst. De omvang van uw verhaal bepaalt u uiteraard zelf: een kort artikel voor bijvoorbeeld een historisch tijdschrift of een uitvoerige verhandeling voor een boek over uw familie of over de historie van een stad of streek.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/f/hoe-schrijf-je-een-familiegeschiedenis/30488839

Hoe schrijf je een familiegeschiedenis? (Marijke Hilhorst)

Er zijn heel veel mensen die denken over hun familie wel een boek te kunnen schrijven. Maar verder dan die gedachte komen ze niet. Marijke Hilhorst, die de herinneringen van en over haar overleden ouders vastlegde in de familiekroniek De vader, de moeder & de tijd, dat inmiddels al vier keer is herdrukt, is al vaak gevraagd uit te leggen hoe ze al die gebeurtenissen zo helder en vooral zo beeldend heeft kunnen opschrijven. Ze gaf diverse workshops en schreef voor alle mensen die hun verhalen door willen geven aan volgende generaties maar telkens weer ondervinden hoe moeilijk het is een gedachtestroom te ordenen: Hoe schrijf je familiegeschiedenis. Natuurlijk is er de weg naar archieven en naar familieleden zelf, maar hoe boor je hun meer der herinneringen aan? Marijke Hilhorst laat zien hoe fotoalbums en liedjes de stroom verhalen op gang kunnen brengen, maar ook dat het toeval in de vorm van verhuizing of opruiming van de zolder in het ouderlijk huis een rol kan spelen.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/f/in-tijd-gemeten/38110001

In Tijd Gemeten (C.C. de Glopper-Zuijderland)

IN TIJD GEMETEN is een inleiding tot de chronologie of tijdrekenkunde. Wij gaan dagelijks om met allerlei tijdverschijnselen die hun geschiedenis hebben. Waar komen bijvoorbeeld de namen van onze weekdagen vandaan, wat is een schrikkeljaar precies, waarom zijn er tijdzones? Deze gids beantwoordt dergelijke alledaagse vragen.Wie zich in het verleden verdiept, bijvoorbeeld voor historisch onderzoek, krijgt ook te maken met tijdrekenkundige gebruiken die vragen oproepen. Wat zijn bijvoorbeeld dateringen in oude stijl en in nieuwe stijl en op welke dag viel Jelisdag? IN TIJD GEMETEN geeft hierover de nodige achtergrondinformatie en biedt daarbij tabellen en een lijst van voor dateringen gebruikte termen, feest- en heiligendagen om concrete tijdrekenkundige problemen op te lossen.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/mijn-familienaam/1001004011825867

Mijn familienaam - waar komt dat vandaan? (Frans Debrabandere)

What?s in a name? Meer dan je zou denken! Een familienaam zegt iets over de geschiedenis van een geslacht en leert ons hoe onze voorouders elkaar noemden en naar de wereld keken. Maar waar komen familienamen vandaan? Wanneer ontstonden ze? Hoe worden ze gevormd en vaak vervormd? Waarom vertaalden humanisten hun naam in het Latijns of Grieks? Welke familienaam krijgen vondelingen? Dit boek vertelt het verhaal achter familienamen. En natuurlijk leer je ook meer over jouw familienaam! In het uitvoerige reg


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/mijn-stamboom/1001004007589861

Mijn stamboom?

Papa, mama, neefjes, nichtjes en betovergrootouders, allemaal familie en allemaal lijken ze een beetje op elkaar. Wat is een familie? Zijn er verschillende soorten families? En waarom wonen sommige kinderen niet bij hun echte ouders? Wat is mijn stamboom?


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/onderzoek-bij-het-centraal-bureau-voor-genealogie/100 ...

Onderzoek bij het Centraal Bureau Voor Genealogie

Het Centraal Bureau voor Genealogie bezit een schat aan informatie voor de stamboomonderzoeker.Wat inde studiezalen zichtbaar is van de bibliotheek en de collecties is het topje van de ijsberg. Het grootste gedeelte is opgeborgen in de depots en ligt daar te wachten tot het ontdekt wordt.Deze gids vertelt wat u van de bibliotheek en de collecties kunt verwachten en hoe u de weg hierin kunt vinden.


Screenshot van website

www.bol.com/nl/p/rampspoed-tegenslag-64/1001004009905788

Rampspoed & Tegenslag (Centraal Bureau voor Genealogie)

Een van de paradoxen bij genealogisch onderzoek is dat rampspoed en tegenslag in het verleden, in het heden tot innige tevredenheid bij de onderzoeker kunnen leiden. Onverwachte vondsten over het leven van een voorouder zijn vaak het gevolg van het feit dat die voorouder iets ergs is overkomen.


Screenshot van website