stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, , Personele Kohieren Wonseradeel, 1689 -1794.

Beschrijving
Database 1689 - 1794 Wonseradeel Personele Kohieren.<br /><br /><br />
Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel". Geeft ook toegang tot een genealogische dorpentocht in de Speciekohieren 1748-1805.

Website adres

Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema