stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel handtekeningen register 1712 Personele kohier.

Beschrijving
Handtekeningen bewoners, jaar 1712, dorpen Wonseradeel. Ludieke toegang via de hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Zie ook de foto.


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema