stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, database in opbouw belastingplichtigen dorpen Wonseradeel.

Beschrijving
Personele Kohieren 1698-1794 Wonseradeel.
Onze meest bezochte database. Interessante links. Geef een review via geneanet.


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema