stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Schettens Kerkvoogdij rekeningen 1714 -1773.

Beschrijving


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema