stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Schettens Kerkvoogdij rekeningen 1714 -1773.

Beschrijving
Bewoners vermeld, met veel bijzonderheden: Toegang via de hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl : "Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Geeft ook toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805. Unieke database.


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema