stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Ugoklooster, bewoners 1748 -1760.

Beschrijving
Ugoklooster bewoners, met specificaties:huisnummers,verhuizingen,<br /><br /><br /><br />
overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl <br /><br /><br /><br />
"Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Geeft ook toegang tot genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1747-1805.


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema