stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Piaam bewoners 1748 - 1760.

Beschrijving
Piaam bewoners, met specificaties: huisnummers, verhuizingen<br />
overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl <br />
"Klik op boek met titel "Wûnseradiel." Geeft ook toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema