stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Idsegahuizum bewoners 1748 - 1760.

Beschrijving
Idsagahuizum bewoners, met huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik hier op boek met titel "Wûnseradiel." Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema