stamboomgids

Fans van Wonseradeel bewoners, algemeen register 1689-1806.

Beschrijving
Alfabetisch namen register bewoners Wonseradeel. Personele kohieren 1689-1794; Quotisatiekohieren 1749; Speciekohieren 1748-1805. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel".


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto johan scholte