stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Dedgum bewoners 1761-1770.

Beschrijving
Met specificaties, b.v. huisnummering en verhuizingen. Zoeken op de site tjaart-egge.nl via de ludieke opening: "Klik op boek met titel "Wûnseradiel", staande op de boekenplank." Interessante links. Bron: Speciekohieren Wonseradeel 1748-1805.


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema