stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Allingawier bewoners 1761 - 1770.

Beschrijving
Allingwier bewoners, met specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel". Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht.


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema