Tevens toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht in de Speciekohieren 1748-1805 van Wonseradeel."> Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel Exmorra bewoners 1761-1770 » Stamboom Gids Tevens toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht in de Speciekohieren 1748-1805 van Wonseradeel." > Tevens toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht in de Speciekohieren 1748-1805 van Wonseradeel.">
stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel Exmorra bewoners 1761-1770

Beschrijving


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema