Tevens toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805."> Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Exmorra bewoners 1748-1760 » Stamboom Gids Tevens toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805." > Tevens toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.">
stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Exmorra bewoners 1748-1760

Beschrijving
Exmorra bewoners, met specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl "Klik op boek met titel "Wûnseradiel".
Tevens toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht. Speciekohieren 1748-1805.


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema