Tevens toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht im de Speciekohieren van Wonseradeel, 1748-1805."> Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel Makkum bewoners 1748 - 1760 » Stamboom Gids Tevens toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht im de Speciekohieren van Wonseradeel, 1748-1805." > Tevens toegang tot een uitgebreide genealogische dorpentocht im de Speciekohieren van Wonseradeel, 1748-1805.">
stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel Makkum bewoners 1748 - 1760

Beschrijving


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema