Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht in de Speciekohieren van Wonseradeel 1748-1805. Unieke bron voor leuke gegevens."> Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Longerhouw bewoners 1781-1805 » Stamboom Gids Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht in de Speciekohieren van Wonseradeel 1748-1805. Unieke bron voor leuke gegevens." > Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht in de Speciekohieren van Wonseradeel 1748-1805. Unieke bron voor leuke gegevens.">
stamboomgids

Fans van Súdwest Fryslân, Wonseradeel, Longerhouw bewoners 1781-1805

Beschrijving
Longerhouw bewoners , met vele specifiaties: b.v. huisnummers, verhuizingen, onbekende huwelijken, overlijden. Ludieke toegang via hoofdpagina van de site tjaart-egge.nl
"Klik op boek met titel "Wûnseradiel " ,of de kaart van Wonseradeel
Tevens toegang tot een genealogische dorpentocht in de Speciekohieren van Wonseradeel 1748-1805. Unieke bron voor leuke gegevens.


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Douwe Meinderts Bonnema