stamboomgids

Fans van Luminis Executeurs - executele, vereffening & testamentaire bewindvoering

Beschrijving
Als eigenaar van Luminis Executele & Vereffening houd ik mij bezig met nalatenschapsafwikkeling in de breedste zin des woords. In de praktijk betekent dit dat ik voornamelijk werkzaam ben als door de rechtbank benoemd vereffenaar en als executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Naast mijn werkzaamheden als voornoemd verricht ik internationaal erfgenamenonderzoek voor notarissen en erfrechtadvocaten uit binnen- en buitenland. In dit verband is aan mij een recherchevergunning verleend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (POB 1403).


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Klaas Zondervan (erfrechtelijk genealoog)