stamboomgids

Fans van AlleFriezen

Beschrijving
Bronnen: Notariële archieven, BS Geboorte, Bevolkingsregister, BS Huwelijk, BS Overlijden, DTB Dopen, DTB Trouwen, DTB Lidmaten, Memories van Successie, DTB Begraven, Militieregisters, Nedergerechten, Rolboeken arr. rechtbanken, Tietjerksteradeel e.o., Leeuwarden Koopakten, Quaclappen, Kadaster, Stemkohieren, Quotisatie kohieren, Kamer van koophandel, Naamsaanneming<br><br>Plaatsen: Leeuwarden, Harlingen, Sneek, Tietjerksteradeel, Achtkarspelen, Opsterland, Franeker, Smallingerland, Weststellingwerf, Schoterland, Bolsward, Wonseradeel, Dantumadeel, Menaldumadeel, Dokkum, Heerenveen, Het Bildt, Ferwerderadeel, Wymbritseradeel, Ooststellingwerf, Leeuwarderadeel


Categorie
Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto H Wouda