stamboomgids

Fans van Stad Halle - Denast

Beschrijving
Het stadsarchief streeft binnen het wettelijke kader naar een maximale openbaarheid van de bewaarde archiefbestanden. In principe zijn alle (overheids)documenten ouder dan 30 jaar openbaar. Voor dossiers jonger dan 30 jaar kan u in het kader van de openbaarheid van bestuur een gemotiveerde aanvraag tot inzage indienen. Op basis van specifieke wetgevng (bv. privacy of auteursrechten) of afspraken (bv. bij private schenkingen) kan van deze termijnen afgeweken worden.


Screenshot


De volgende gebruiker heeft deze website toegevoegd aan zijn of haar Mijn favorieten lijst:

Foto Indie van Lieshout