stamboomgids

Favoriete genealogischewebsites

Favorieten 1 - 1 van 1:

Luminis Executeurs - executele, vereffening & testamentaire bewindvoering - www.luminisexecuteurs.nl

Als eigenaar van Luminis Executele & Vereffening houd ik mij bezig met nalatenschapsafwikkeling in de breedste zin des woords. In de praktijk betekent dit dat ik voornamelijk werkzaam ben als door de rechtbank benoemd vereffenaar en als executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Naast mijn werkzaamheden als voornoemd verricht ik internationaal erfgenamenonderzoek voor notarissen en erfrechtadvocaten uit binnen- en buitenland. In dit verband is aan mij een recherchevergunning verleend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (POB 1403).

Categorie: Organisaties » Professionele genealogen

Screenshot van website