stamboomgids

Favoriete genealogische websites van sandra moolenkamp

Favorieten 1 - 10 van 10:

Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde kerken in Nederland - adckampen.nl

Het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC) is opgericht in 1993 ter verzorging van de geschiedenis van deze kerken en daarmee in verband staande personen en instellingen. Het ADC is gevestigd te Kampen en biedt informatie op kerkhistorisch terrein en faciliteiten voor archiefbeheer, studie en historisch onderzoek.

Categorie: Archieven » Kerkarchieven

Screenshot van website

Katholiek Documentatie Centrum - www.ru.nl/kdc

Het KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland. Alle collecties hebben betrekking op het katholieke leven vanaf 1800. Het KDC stelt zijn collecties beschikbaar voor onderzoek en geeft daarnaast informatie, zowel aan individuele vragenstellers als door mee te werken aan handboeken en encyclopedieën. In het Collectie- en acquisitieprofiel van het KDC staat aangegeven wat de collectiecriteria zijn die het KDC hanteert, hoe de collectie is samengesteld en wat de kwaliteit ervan is.

Categorie: Archieven » Kerkarchieven

Screenshot van website

Surname Navigator - www.surnamenavigator.org

Doorzoek meerdere zoekmachines.

Categorie: Internet specifiek » Zoekmachines

Screenshot van website

Genealogie Werkbalk - www.genealogiewerkbalk.nlAanrader!

Doorzoek genealogische bronnen, zoek archieven en zoek scans bij FamilySearch.

Categorie: Internet specifiek » Zoekmachines

Screenshot van website

Archieven in Nederland - www.familiemolema.nl/archief.htm

Naar aanleiding van een discussie in de nieuwsgroep SOC.GENEALOGY.BENELUX over het ontbreken van een centrale plaats op het web met informatie over archieven in Nederland hebben wij de taak op ons genomen daarvoor zorg te dragen. We hebben het overzicht gerangschikt per provincie en geen onderscheid gemaakt tussen overheids- en particuliere archieven. Daarnaast hebben we een pagina speciale archieven gemaakt. Daarop treft u archieven of bewaarplaatsen aan die een speciale collectie hebben die niet direct op een provincie betrekking heeft.

Categorie: Archieven

Screenshot van website

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis - www.iisg.nl

Het IISG is een uniek instituut dat de wetenschap en de samenleving op wereldschaal dient. Op internationaal niveau genereren en bieden we betrouwbare informatie en inzichten over de (langetermijn) oorsprong, effecten en gevolgen van sociale ongelijkheid. Om dit te bevorderen, vormen we een internationale hub voor sociaal-historici over de hele wereld. Wij bieden en produceren historische bronnen en gegevens, faciliteren sociaal-historisch onderzoek en werken internationaal samen aan baanbrekende onderzoeksprojecten. Door het erfgoed van vaak onderdrukte sociale bewegingen veilig te stellen, dient het instituut bovendien de kwaliteit van het geheugen van de wereld. Met ons werk hopen we bij te dragen aan een levendig maatschappelijk middenveld.

Categorie: Archieven » Documentatiecentra

Screenshot van website

Stamboomzoeker.nl - www.familytreeseeker.com/?l=nlAanrader!

Zoekt op personen in stambomen op internet en linkt direct door naar de gezocht persoonsinformatie. Websites aanmelden kan mbv een Gendex- of Gedcom-bestand.

Categorie: Internet specifiek » Zoekmachines

Screenshot van website

Archievenkaart - www.archiefwiki.org/wiki/Categorie:Archieven

Wiki met kaart voor basisgegevens van alle Nederlandse en Vlaamse archiefinstellingen, met werkgebied, contactgegevens en openingstijden. Deze kaart is nooit af! Er wordt dagelijks door archiefmedewerkers uit het hele land gewerkt aan het toevoegen van archiefinstellingen, het aanvullen en actualiseren van gegevens, en het op de kaart aangeven van vestigingslocaties.

Categorie: Archieven

Screenshot van website

Sonttolregisters-online - www.soundtoll.nl/index.php/nl

Sonttolregisters online (kortweg: STR online) is de elektronische databank van de complete Sonttolregisters (STR). STR online is in essentie een instrument voor het uitvoeren van historische analyses. Het is een beperkte weergave van een organische historische bron. Het is een interpretatie van de STR en geen directe kopie of een bronnenuitgave. STR online is zonder twijfel een krachtig instrument, maar het heeft zijn beperkingen. De individuele onderzoeker moet zich hiervan bewust zijn wanneer hij of zij

Categorie: Bronnen » Regionaal

Screenshot van website

DTB Terheijden - Homepage Hans van Bragt - www.vanbr8.nl/terheijden

DTB Nederduits-Gereformeerde Gemeente Terheijden,Trouwboek Schepenen Terheijden

Categorie: Bronnen » Provincies » Noord-Brabant

Screenshot van website