stamboomgids

Favoriete genealogische websites van H Wouda

Favorieten 1 - 1 van 1:

AlleFriezen - www.openarch.nl/frl

Bronnen: Notariële archieven, BS Geboorte, Bevolkingsregister, BS Huwelijk, BS Overlijden, DTB Dopen, DTB Trouwen, DTB Lidmaten, Memories van Successie, DTB Begraven, Militieregisters, Nedergerechten, Rolboeken arr. rechtbanken, Tietjerksteradeel e.o., Leeuwarden Koopakten, Quaclappen, Kadaster, Stemkohieren, Quotisatie kohieren, Kamer van koophandel, Naamsaanneming<br><br>Plaatsen: Leeuwarden, Harlingen, Sneek, Tietjerksteradeel, Achtkarspelen, Opsterland, Franeker, Smallingerland, Weststellingwerf, Schoterland, Bolsward, Wonseradeel, Dantumadeel, Menaldumadeel, Dokkum, Heerenveen, Het Bildt, Ferwerderadeel, Wymbritseradeel, Ooststellingwerf, Leeuwarderadeel

Categorie: Bronnen » Open Archieven

Screenshot van website