stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Zoekresultaten 'Frie' (binnen één categorie)

Resultaten 11 - 20 van 61:

www.angelfire.com/vt/sneuper/krijgsraad.html

Provincie Friesland (Noord-Oost)

Veroordeelden voor de krijgsraden in Noord-Holland 1798-1913.

Categorie: Bronnen » Provincies » Friesland   Filter remove


Screenshot van website

www.friesarchiefnet.nl

Fries Archief Net

Informatie over de Friese archieven.

Categorie: Bronnen » Provincies » Friesland   Filter remove


Screenshot van website

altijdstrijdvaardig.nl

Friesland Provinciaal Bestuurlijk Archief

Provinciaal Bestuurlijk archief van Friesland 1813-1924 te onderzoeken,

Categorie: Bronnen » Provincies » Friesland   Filter remove


Screenshot van website

www.tresoar.nl

Provincie Friesland

Soldaten in het leger van Napoleon 1795-1811, gegevens uit diverse bronnen.

Categorie: Bronnen » Provincies » Friesland   Filter remove


Screenshot van website

www2.tresoar.nl/adresboek1928

Adresboek Friesland 1928

Adressen en beroepen van alle gezinshoofden in Friesland in 1928.

Categorie: Bronnen » Provincies » Friesland   Filter remove


Screenshot van website

www.angelfire.com/vt/sneuper/FriezenNapoleon4.htm

Provincie Friesland (Noord-Oost)

Personen betrokken bij leger en marine van Napoleon 1810-1813, uit de (vroegere) gemeenten Ameland, Dantumadeel, Kollumerland c.a., Oost- en Westdongeradeel en Schiermonnikoog.

Categorie: Bronnen » Provincies » Friesland   Filter remove


Screenshot van website

www.tresoar.nl

Provincie Friesland

Burgerlijke stand geboorten 1811-1902.

Categorie: Bronnen » Provincies » Friesland   Filter remove


Screenshot van website

www2.tresoar.nl/adresboek1928

Provincie Friesland

Adresboek 1928.

Categorie: Bronnen » Provincies » Friesland   Filter remove


Screenshot van website

altijdstrijdvaardig.nl

Friesland (Copieën service)

U bent om wat voor reden ook, niet in staat naar het archief in Friesland te komen, maar wilt toch copieën van stukken?

Categorie: Bronnen » Provincies » Friesland   Filter remove


Screenshot van website

altijdstrijdvaardig.nl

Emigranten uit Friesland

Gevonden in het provinciaal archief vele Emigranten die uit Friesland naar diverse landen van de wereld zijn gegaan in de jaren 1914-1917, zoek bij toevalsvondsten, misschien een aanvulling op het emigrantenboekje in Tresoar.

Categorie: Bronnen » Provincies » Friesland   Filter remove


Screenshot van website