stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Bronnen » Provincies Nederland en België » Friesland

Websites 151 - 160 van 286:

www.graftombe.nl/categories/cities/20/opsterland

Opsterland

Gedigitaliseerde gegevens van begraafplaatsen/kerkhoven in Opsterland op Graftombe.nl


Screenshot van website

www.angelfire.com/vt/sneuper/Sneuper52_web2.htm

Oudwoude

Quotisatiekohier 1749.


Screenshot van website

www.angelfire.com/vt/sneuper/lijstdongera.htm

Polder Oost- en Westdongeradeel

Volmachten functionarissen 1821-1973.


Screenshot van website

www2.tresoar.nl/adresboek1928

Provincie Friesland

Adresboek 1928.


Screenshot van website

www.tresoar.nl

Provincie Friesland

Soldaten in het leger van Napoleon 1795-1811, gegevens uit diverse bronnen.


Screenshot van website

www.tresoar.nl

Provincie Friesland

Register van naamsaanneming 1811.


Screenshot van website

www.tresoar.nl

Provincie Friesland

Emigranten in het bevolkingsregister 1850-1930, bevat de gemeenten Achtkarspelen, Barradeel, Franeker, Harlingen, Menaldumadeel, Smallingerland, Tietjerksteradeel, Oostdongeradeel, Westdongeradeel, Het Bildt, Ferwerderadeel en Wonseradeel.


Screenshot van website

www.tresoar.nl

Provincie Friesland

Joodse gegevens in Friesland 1675-1972, bevat momenteel: besnijdenissen Friesland circa 1750-1825, geboorten (hoofdzakelijk in Leeuwarden) 1816-1942, huwelijken Leeuwarden circa 1772-1942, grafschriften in Friesland circa 1675-1972, aangenomen familiename


Screenshot van website

www.tresoar.nl

Provincie Friesland

Quotisatiekohieren 1749.


Screenshot van website

asksam.tresoar.nl

Provincie Friesland


Screenshot van website