stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Bronnen » Provincies Nederland en België » Friesland

Websites 171 - 180 van 286:

www.angelfire.com/vt/sneuper/testamenten3.htm

Provincie Friesland (Noord-Oost)

Testamenten geregistreerd bij het Hof van Friesland 1652-1668.


Screenshot van website

www.angelfire.com/vt/sneuper/predikanten.htm

Provincie Friesland (Noord-Oost)

Index gereformeerde predikanten -1925.


Screenshot van website

www.angelfire.com/vt/sneuper/FriezenNapoleon4.htm

Provincie Friesland (Noord-Oost)

Personen betrokken bij leger en marine van Napoleon 1810-1813, uit de (vroegere) gemeenten Ameland, Dantumadeel, Kollumerland c.a., Oost- en Westdongeradeel en Schiermonnikoog.


Screenshot van website

www.tresoar.nl

Provincie Friesland (Tresoar)

Burgerlijke stand huwelijken 1811-1922.


Screenshot van website

www.angelfire.com/vt/sneuper/jenever.htm

Ressort Dokkum

Jeneverbranders 1808, 1818-1820.


Screenshot van website

archiefrkfriesland.nl/bidprentjes

RK Religieuzen Archief van Friesland vanaf 1580

RK religieuzen in Friesland vanaf 1580 met foto's en bidprentjes.


Screenshot van website

altijdstrijdvaardig.nl

Schepen , schippers, scheepstimmerlieden en reders

Schepen , Schippers, Scheepstimmerlieden, Reders en eigenlijk alles wat met varen te maken heeft bezoek mijn site eens


Screenshot van website

www.graftombe.nl/categories/cities/86/schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Gedigitaliseerde gegevens van begraafplaatsen/kerkhoven in Schiermonnikoog op Graftombe.nl


Screenshot van website

altijdstrijdvaardig.nl

Schippers, Veldwachters en Politiepersoneel

Schippers--Kapiteins--Gezagvoerders--Veerschippers--Trekveerschippers-- alles wat met varen te maken heeft , ook Veldwachters en Politiepesoneel.


Screenshot van website

altijdstrijdvaardig.nl

Schoolonderwijzers

Schoolonderwijzers gevonden in het provinciaal bestuurlijk archief.


Screenshot van website