stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Bronnen » Provincies Nederland en België » Gelderland

Websites 391 - 400 van 1693:

www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157653482573690

410 - Borculo - Vrijwillige Rechtspraak (Stad- en Landgericht) - Periode 1697-1701 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl

- o.l.v. Ben Baneman Borculo - Vrijwillige Rechtspraak (Stad- en Landgericht) - Protocol van Opdragten, Vestenissen, etc. - Periode 1697-1701 Archieftitel: Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 410 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: Fototeam Genealogiedomein - JS-DV-MM Fotonummers 0001-0624


Screenshot van website

www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157653260385948

411 - Borculo - Vrijwillige Rechtspraak - Landgericht - Periode 1701-1708 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl

- o.l.v. Ben Baneman Borculo - Vrijwillige Rechtspraak - Landgericht - “Protocol van Opdragten, Vestenissen, etc. ten Landgerigte, beginnende met den 19 sept. 1701” Archieftitel: Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 411 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: Fototeam Genealogiedomein - JS-DV-MM Fotonummers 0001-0436


Screenshot van website

www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157654787327601

412 - Borculo - Vrijwillige Rechtspraak - Landgericht - Periode 1708-1717 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl

- o.l.v. Ben Baneman Borculo - Vrijwillige Rechtspraak - Landgericht - “Landgerigts Protocol van Opdragten en Vestenissen etc. beginnende met den 17 julij 1708, eindigende met den 18 Xber 1717” Archieftitel: Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 412 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: Fototeam Genealogiedomein - JS-DV-MM Fotonummers 0001-0744


Screenshot van website

www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157654990072394

414 - Borculo - Vrijwillige Rechtspraak - Landgericht - Periode 1724-1728 - Fotonummers 0001-0302 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl - o.l.v. Ben Baneman

- o.l.v. Ben Baneman Borculo - Vrijwillige Rechtspraak - Landgericht - “Protocol van Opdragten, Vestenissen en Verbanden etc. ten Landgerigte der Heerlijkheid van Borculoo beginnende met den 9 meij 1724, eindigende met den 16 august 1728” Archieftitel: Rechterlijk Archief van de Stad en Heerlijkheid Borculo - Toegangsnummer 3018 - Inventarisnummer 414 Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: Fototeam Genealogiedomein - JS-DV-MM Fotonummers 0001-0302


Screenshot van website

www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157632355368400

420 (fol. 89-99) - Zelhem - Huis aan huis collecte t.b.v. kerkorgel - Jaar 1729 - Fotonummers 0001-0012 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl

Hervormde Gemeente Zelhem - Huis aan huis collecte t.b.v. kerkorgel - Jaar 1729 - In het dorp Zelhem en de buurtschappen Halle, Heidenhoek, Winkelshoek, Velswijk en Oosterwijk. "Dewijl veele uijt de gemeente van Zelhem begeerigh waeren om een orgel alhier in de kerke te hebben, soo hebben de volgende personen met naemen dom. Andreas Beeuw, de kerckmr. Jan Aelderinck, Derck Hummelinck, Harmen Enserinck, Evert Hesselinck en Hendrick Aelderinck dien last van daeromtrent een collecte te doen vrijwilligh op sigh genoomen en hebben in de maent januario des jaers 1729 van huijs tot huijs door het geheele Ampt met een onvermoeijde vlijdt gegaen om te versoeken dat een ijder daer toe vrijwilligh iets moghte contribueren, en hebben onderstaende persoonen daer op tot maekinge van het selve aenbelooft ende wanneer het selve alhier in de kerke in de maent decembr. 1729 wierde opgeright betaelt uijt..." Vindplaats: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem - www.ecal.nu/ Archieftoegangsnummer 0085 - Her


Screenshot van website

www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157633070874350

420 - Zelhem - Kerkrekeningen der Hervormde Gemeente - Periode 1645-1781 - Fotonummers 0001-0147 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl - o.l.v. Ben Baneman

- o.l.v. Ben Baneman Hervormde Gemeente Zelhem - Register bevattend afschriften uit een ouder "kerkenrekenboeck", aangelegd in 1645, aangevuld en voortgezet tot en met 1781, houdend: legger van landerijen met aantekening van verpanding en verkoop, 1667-1684; aantekeningen betreffende uitstaande gelden en ontvangen rente en aflossing, 1651-1662; aantekeningen van legaten en giften en ontvangen uitkering daarvan, 1636-1781; aantekeningen betreffende de verkoop van zitplaatsen, 1751, 1772, 1773, 1777; aantekeningen betreffende de verkoop van grafruimte, 1772, 1777; akte van overdracht van grafruimte in het kerkgebouw, tot het bouwen van een grafkelder, aan jonkheer Herman van Baer van Slangenburg. Afschrift, 1647 NB: Dit deel bevat, naast het vermelde ook nog: onderhoud van het dak door leidekker Jacob Loyael; collecte aan de huizen t.b.v. aankoop orgel, 1729; percelen grond van de diaconie omstreeks 1839 en later met opbrengsten en pachters; jaarrekeningen van de diaconie over de jaren 1840-1845; kam


Screenshot van website

www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157628157068967

457 - ORA Zutphen - "Kentenissen" - Protocol van vrijwillige akten - Periode 1445-1453 - Stad en Schependom Zutphen - Fotonummers 0001-0243 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Stad en Schependom Zutphen - Vrijwillige Rechtspraak - "Kentenissen" - Protocol van vrijwillige akten - Periode 1445-1453 Archieftitel: Oud-rechterlijk archief Zutphen - Toegangsnummer 0010 - Inventarisnummer 457 Bevat geregistreerde kennisgevingen (kentenissen/kennissen ) van cessies, borgstellingen, schuldbekentenissen, huwelijkse voorwaarden, (revocatie van) testamenten, vestiging en overdracht van renten, donaties, verkoop en transporten, morgengaven, volmachtstellingen, boedelscheidingen, vidimussen en attestaties de vita. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen - www.regionaalarchiefzutphen.nl Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: B. Wullink Fotonummers: 0001-0243


Screenshot van website

www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157628230731997

458 - ORA Zutphen - "Kentenissen" - Protocol van vrijwillige akten - Periode 1454-1461 - Stad en Schependom Zutphen - Fotonummers 0001-0254 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Stad en Schependom Zutphen - Vrijwillige Rechtspraak - "Kentenissen" - Protocol van vrijwillige akten - Periode 1454-1461 Archieftitel: Oud-rechterlijk archief Zutphen - Toegangsnummer 0010 - Inventarisnummer 458 Bevat geregistreerde kennisgevingen (kentenissen/kennissen ) van cessies, borgstellingen, schuldbekentenissen, huwelijkse voorwaarden, (revocatie van) testamenten, vestiging en overdracht van renten, donaties, verkoop en transporten, morgengaven, volmachtstellingen, boedelscheidingen, vidimussen en attestaties de vita. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen - www.regionaalarchiefzutphen.nl Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: B. Wullink Fotonummers: 0001-0254


Screenshot van website

www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157628274699739

459 - ORA Zutphen - "Kentenissen" - Protocol van vrijwillige akten - Periode 1463-1470 - Stad en Schependom Zutphen - Fotonummers 0001-0290 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Stad en Schependom Zutphen - Vrijwillige Rechtspraak - "Kentenissen" - Protocol van vrijwillige akten - Periode 1463-1470 Archieftitel: Oud-rechterlijk archief Zutphen - Toegangsnummer 0010 - Inventarisnummer 459 Bevat geregistreerde kennisgevingen (kentenissen/kennissen ) van cessies, borgstellingen, schuldbekentenissen, huwelijkse voorwaarden, (revocatie van) testamenten, vestiging en overdracht van renten, donaties, verkoop en transporten, morgengaven, volmachtstellingen, boedelscheidingen, vidimussen en attestaties de vita. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen - www.regionaalarchiefzutphen.nl Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: B. Wullink Fotonummers: 0001-0290


Screenshot van website

www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albums/72157628329451291

460 - ORA Zutphen - "Kentenissen" - Protocol van vrijwillige akten - Periode 1468-1472 - Stad en Schependom Zutphen - Fotonummers 0001-0120 - Digitaliseringsproject van Genealogiedomein.nl

Oud Rechterlijk Archief (ORA) Stad en Schependom Zutphen - Vrijwillige Rechtspraak - "Kentenissen" - Protocol van vrijwillige akten - Periode 1468-1472 Archieftitel: Oud-rechterlijk archief Zutphen - Toegangsnummer 0010 - Inventarisnummer 460 Bevat geregistreerde kennisgevingen (kentenissen/kennissen ) van cessies, borgstellingen, schuldbekentenissen, huwelijkse voorwaarden, (revocatie van) testamenten, vestiging en overdracht van renten, donaties, verkoop en transporten, morgengaven, volmachtstellingen, boedelscheidingen, vidimussen en attestaties de vita. Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen - www.regionaalarchiefzutphen.nl Informatie: Genealogie in de Achterhoek Digitalisering Genealogische Bronnen Achterhoek Fotografie: B. Wullink Fotonummers: 0001-0120


Screenshot van website