stamboomgids

Favoriete genealogische websites van Janny van der Meer- de Vries

Favorieten 1 - van 8:

Tresoar (provincie Friesland) - www.tresoar.nl

Fries Historisch en Letterkundig Centrum www.tresoar.nl/ Fries historisch en letterkundig centrum. Algemene informatie, tentoonstellingen, collectie-opbouw, foto's en toegang tot de catalogi (WebOPC van Pica).

Categorie: Archieven » Provinciale archieven

Screenshot van website

GeneaNet - en.geneanet.org/fonds

Internationale zoekmachine met veel Nederlandse info op naam.

Categorie: Bronnen » Landelijk

Screenshot van website

Provincie Friesland (Noord-Oost) - www.angelfire.com/vt/sneuper/impositie.html

Personele impositie 1578.

Categorie: Bronnen » Regionaal » Friesland

Screenshot van website

Dokkum - www.angelfire.com/vt/sneuper/biergilde.htm

Oudermannen en leden bierbrouwersgilde 1756-1794.

Categorie: Bronnen » Regionaal » Friesland

Screenshot van website

Alle Groningers - www.allegroningers.nl

Hier vind je veel gegevens van Groningers

Categorie: Archieven » Streekarchieven

Screenshot van website

Alle Friezen - www.allefriezen.nl

Een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearch., het Streekarch.N-O Friesland, het Hist. Centr. Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geb., getr. en overl. zijn in de prov. Fryslân, v.d. 19e tot midden 20e eeuw

Categorie: Bronnen » Regionaal » Friesland

Screenshot van website

Sneuper blog Historische Vereniging Noordoost Friesland - sneuperdokkum.blogspot.com

Actief weblog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland met zo'n 10 artikelen per maand met foto, film en tekst over voor Friese genealogen relevante onderwerpen. Focus op online bronnen met gegevens over Friese families.

Categorie: Organisaties » Verenigingen » Heemkundeverenigingen » Friesland

Screenshot van website

Provincie Friesland - www.genealogiedomein.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid= ...

Afbeeldingen burgerlijke stand (1811-1950) bevat de gemeenten: Aengwirden, Ameland, Baarderadeel, Barradeel, Bolsward, Dantumadeel, Dokkum, Doniawerstal, Franeker, Franekeradeel, Gaasterland, Harlingen, Haskerland, Hennaarderadeel, Het Bildt, Hindeloopen,

Categorie: Bronnen » Regionaal » Friesland

Screenshot van website