stamboomgids

allimgalltxt
txtimg
Stamboom Gids » Archieven » Regionale archieven

Websites 11 - 20 van 47:

www.groningerarchieven.nl

Groninger Archieven

De Groninger Archieven (voluit Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven) is het Regionaal Historisch Centrum voor de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Ze beheren archieven en collecties van de elfde tot en met de eenentwintigste eeuw. De archiefdienst fungeert in formele zin als Rijksarchief in de provincie Groningen en als Gemeentearchief van de gemeente Groningen. Vanuit die functies beheren de Groninger Archieven enerzijds archieven en collecties afkomstig van rijks-, provinciale en particuliere instellingen met als werkgebied de provincie Groningen of voorgangers daarvan, en anderzijds van de gemeente Groningen (en daarin opgegane gemeenten) en particuliere instellingen en personen uit die gemeenten, zoals huizen, families, bedrijven, kerken, scholen, verenigingen en stichtingen. Onderdelen van de Groninger Archieven zijn AlleGroningers.nl, groningerkentekens.nl, beeldbankgroningen.nl, Poparchief Groningen en het Gronings AudioVisueel Archief.


Screenshot van website

www.pgheidenskip.fr/id123.htm

Heidenskipster Argyf

Sinds kort staat het dorpsarchief van It Heidenskip (voorheen Het Heidenschap) online. Het bevat de archieven van verenigingen en stichtingen, die in It Heidenskip gevestigd zijn of waren.Op verzoek is het archief te bezoeken.


Screenshot van website

hetflevolandsarchief.nl

Het Flevolands Archief

Het Flevolands Archief verzorgt wettelijke archieftaken voor de provincie Flevoland, de gemeentes Lelystad, Dronten, Zeewolde en Urk en het waterschap Zuiderzeeland. Deze taken werden eerder gecombineerd met een museumfunctie in het erfgoedcentrum Nieuw Land Erfgoed.


Screenshot van website

www.hetutrechtsarchief.nl

Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief is een archiefinstelling in de Nederlandse stad Utrecht. Het beheert de rijkste collectie over de geschiedenis van stad en provincie Utrecht. Met ruim 30 kilometer archieven, beelddocumenten (prenten, tekeningen, topografische kaarten, foto's en films) en 73.000 publicaties vormt het archief een kenniscentrum voor de historie van Utrecht. Het Utrechts Archief bezit ook kennis over toezicht volgens de Archiefwet en op het gebied van analoog en digitaal archiefbeheer. In Het Utrechts Archief bevindt zich bovendien het landelijk centrum voor kerkelijke archieven en de archieven van de Nederlandse Spoorwegen. Het voert tevens het beheer van de archieven van de gemeente Nieuwegein.


Screenshot van website

www.historischcentrumoverijssel.nl

Historisch Centrum Overijssel

Historisch Centrum Overijssel (HCO) is een informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Het HCO ontstond in 2001, toen het voormalige Gemeentearchief van Zwolle en het voormalige Rijksarchief van Overijssel werden samengevoegd. Van januari 2016 tot oktober 2017 was politicus Arie Slob directeur. In die periode werd ook het Deventer Stadsarchief bij het HCO betrokken en viel het besluit dat de collectie van het Stedelijk Museum Zwolle overgaat naar het HCO.


Screenshot van website

AEZEL.eu

Limburgs knooppunt voor genealogie en Genealogie

Talloze vrijwilligers uit de hele provincie Limburg hebben de afgelopen jaren vele miljoenen genealogische, geografische basisbestanden, verhalen en collecties ingevoerd in de database van de website https://AEZEL.eu (sinds oktober 2020 in de lucht). De originele bronnen zijn beschikbaar gesteld door archieven en heemkundeverenigingen. Stichting LGGI coördineert het platform. AEZEL is daardoor een belangrijke kennisbron voor genealogische en geografische historische data in Limburg en ook door de provincie Limburg aangewezen als knooppunt voor genealogische en kadastrale informatie. De database bevat niet alleen alle gegevens uit de genealogische site AlleLimburgers (die op termijn uit de lucht gaat), maar ook nagenoeg alle kadastrale registers en minuutplans uit 1832-1840 zijn digitaal toegankelijk incl. scans van de originele bronnen. Aan het toevoegen van de meer recente kadastrale informatie en ook bevolkingsregisters wordt gewerkt. AEZEL is uniek omdat al deze gegevens in één database staan. Hierdoor kan in een keer in alle bronnen naar personen, locaties en hun geschiedenis worden gezocht. Of dit nu een boreling, een eigenaar, een bewoner, een overledene of een begravene betreft, je vindt met een paar klikken brongegevens uit aktes, registers, bidprentjes, begraafplaatsen. Belangrijker nog, hierdoor wordt het steeds meer mogelijk om verbanden tussen erfgoeddata te leggen.


Screenshot van website

noord-hollandsarchief.nl

Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief in Haarlem is het Regionaal Historisch Centrum voor Noord-Holland, Kennemerland en Haarlem. Bij het Noord-Hollands Archief zijn gegevens te vinden over de geschiedenis van de hele provincie, van de regio Kennemerland en van de provinciehoofdstad Haarlem.


Screenshot van website

www.oudommen.nl

OudOmmen.nl

Op 17 maart 2006 is begonnen met de bouw van het webarchief OudOmmen.nl met de doelstelling: “Het zo goed mogelijk in beeld brengen wat er, zowel op dit moment als in het verleden, in Ommen en omgeving op historisch gebied is te doen en te zien.” Op deze manier wordt geprobeerd om meer mensen geïnteresseerd te krijgen in de historie van Ommen en omgeving, met het idee dat dit uiteindelijk ten goede zal komen aan het behoud ervan. Op 17 april 2006 ging de site online onder de naam “OudOmmen.nl”.


Screenshot van website

www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/departementen/departement-l ...

Provinciaal archief | Provincie Antwerpen

Het Departement Logistiek van de provincie Antwerpen is mede verantwoordelijk voor het provinciaal archiefbeheer.


Screenshot van website

www.limburg.be/provinciaalarchieflimburg

Provinciaal archief | Provincie Limburg

Het Provinciaal Archief Limburg ondersteunt de werking van de provinciale administratie door alle documenten, opgemaakt of ontvangen door de beleidsorganen en de verschillende administratieve diensten van het provinciebestuur, te beheren. De dossiers hebben niet alleen een bestuurlijk-administratieve waarde, maar zijn ook cultuur-historisch belangrijk. Zij illustreren talloze facetten van de geschiedenis van de provincie Limburg en haar gemeenten tijdens de 19de, 20ste en 21ste eeuw. Onderzoekers kunnen terecht in onze leeszaal, waar wij ze begeleiden bij hun zoektocht naar informatie over hun gemeente, gebouwen, buurtwegen, waterlopen, enz.


Screenshot van website